Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Perczel András Bolyai-díjat kapott

Ki-kicsoda > Nagykovácsi

2011-06-18


A kémia évében dr. Perczel András kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az ELTE Szerves Kémiai Tanszékének tanára május 22-én a Nemzeti Színházban Schmitt Pál köztársasági elnöktől vehette át a hazai tudományos élet egyik legrangosabb, kétévente mindössze egy személynek odaítélhető elismerését. Perczel András Nagykovácsiban él.

Az ötvenkét éves okleveles vegyész a budapesti piarista gimnáziumból felvételizett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának kémia szakára, ahol 1985-ben szerzett vegyészdiplomát, majd 1988-ban egyetemi doktori címet, 1992-ben kandidátusi fokozatot, 1998-ban pedig az MTA Doktora lett. 2001 óta egyetemi tanár, 2007 óta tanszékvezető.  2010-ben a Magyar Tudományos Akadémia felvette levelező tagjai sorába. Akadémiai tisztségei mellett tagja az „Elsevier Journal of Molecular Structure (THEOCHEM)” szerkesztő bizottságának, az MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottságának, az MTA Peptidkémiai Munkabizottságának, az MTA Elméleti Szerveskémiai Munkabizottságának, MTA NMR Munkabizottságának, valamint az ELTE-TTK Kémiai Doktori Iskola Tanácsának is.

Fő kutatási területe a szerves kémia, ezen belül a biomolekulák szerkezetvizsgálata és a fehérjék mágneses magrezonanciás (NMR) színképelemzése. A fehérjék másodlagos szerkezeti elemeinek, s ezen belül is kiemelten a béta kanyarok területén új vegyületek szintézisének köszönhetően fontos konformációs sajátságokat figyelt meg. Az elért szakmai eredményeket szerves szintetikus, spektroszkópiai és molekulamodellezési eljárások együttes alkalmazása tette lehetővé. A fehérjék másodlagos szerkezeti elem-arányainak kvantitatív meghatározása érdekében Tusnády Gábor matematikussal kidolgozott egy olyan dekonvoluciós eljárást, amelyet azóta világszerte előszeretettel használnak.

Az oxfordi egyetemmel (I.D. Campbell), illetve a wisconsini NMR-centrummal (J.L. Markley) együttműködve, külföldi támogatással és együttműködéssel megteremtette mind a technikai mind a szaktudásbeli feltételét egy hazai bioNMR centrum létrehozásának.

Az elmúlt évek során több diákköri, szaklaboratóriumi és doktori iskolában akkreditált kutatást vezetett, több mint tíz diplomamunkás és ugyanennyi doktorandusz témavezetését látta el. Ezek elismeréseként korábban több tudományos díjra (Pro Scientia-díj [1993 és 1995], az ifjúsági Zemplén Géza-díj [1996] és ELTE-TTK tudományos díj [1997], valamint Magyar Kutatási Díj [2004 Sanofi-Synthélabo]) találták érdemesnek.

A közeljövőben a kettes típusú cukorbetegség gyógyítására alkalmazott, fehérje alapú gyógyítási mód továbbfejlesztésén dolgozik, amely már kapható Magyarországon, de az életminőségjavító részleteken, a mellékhatások csökkentésén még javítana.

***

A Bolyai János alkotói díj alapítását 1997. november 3-án, a Magyar Tudomány Napja első ünnepén jelentették be Somody Imre, a veresegyházi Pharmavit Rt. vezérigazgatója és felesége, Karsai Béla, a székesfehérvári Karsai Holding Rt. vezérigazgatója és Lantos Csaba, az OTP korábbi vezérigazgató-helyettese kezdeményezésére. A díj ismertetője szerint „A díjalapítók vallják: a XXI. század küszöbén a tudomány és tudósok nélkül nincs gazdaságilag, társadalmilag versenyképes Magyarország. Az alapítvány létrehozóinak meggyőződése, hogy értékrendjükben, társadalmi elismertségben méltó helyére kell emelnünk a tudást, a tudományt és a tudóst.”

A Bolyai János matematikusról elnevezett díjat független díjbizottság ítéli oda, amelynek elnöke a mindenkori köztársasági elnök, további 14 tagja pedig a magyar tudományos élet kiemelkedő, elismert személyisége. A tagok felét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, másik felét a Bolyai-díj Alapítvány alapítói delegálják.

Az elismeréssel 2009-ig 50 ezer eurónak megfelelő adómentes forintösszeg járt, 2009-ben 100 ezer euróra emelték az összeget.

Az eddigi díjazottak:
2000 – Freund Tamás agykutató
2002 – Roska Tamás villamosmérnök
2004 – Bor Zsolt lézerfizikus, az MTA rendes tagja
2007 – Lovász László matematikus
2009 – Ritoók Zsigmond klasszika-filológus
2011 – Perczel András akadémikus, az ELTE Szerves Kémiai Tanszékének tanára

Koós Hutás Katalin


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg