Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Az az ügy, amit senki sem képvisel, olyan, mintha nem is létezne

Olvasói levelek > Budakeszi

2011-08-02


Tisztelt budakeszi Polgárok!
Amikor meghallgattam a településfejlesztés ügyében összehívott lakossági fórumot, sok gondolat ébredt bennem, amit szeretnék megosztani Önökkel.


Az önkormányzat lehetőséget adott arra a lakosságnak, hogy véleményt mondjon a városfejlesztési tervekről, de nem adott Önöknek lehetőséget arra, hogy ezekbe a tervekbe betekintsenek: csupán két dokumentum véleményezését tették lehetővé a nyilvánosság számára, melyek egy harmadik, a másik kettő számára alapul szolgáló dokumentumra épülnek rá. Ezért fontos tudniuk, hogy a vonatkozó törvények értelmében (1997. évi LXXVIII. (8.-9. §)) a településrendezés kidolgozása előtt - beazonosítható módon - meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ki kell nyilvánítani a rendezés célját és várható hatását oly módon, hogy az érintettek azzal kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tehessenek, véleményt nyilváníthassanak.

Önök nem kaptak megfelelő információt a településfejlesztés célját tekintve és a folyamat bevezető, kezdeti lépései már megtörténtek, mikor Önöket véleménynyilvánításra bevonták!

Emellett a törvény azt is kimondja, hogy a településrendezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés végrehajtásával bekövetkező változások az érintett lakosság életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel ne járjanak. Ennek érdekében biztosítani kell a területek a közérdeknek megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel, az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, értékeinek védelmét.

Tudom, hogy a legtöbben azt mondják erre, hogy éppen elég a saját problémájuk is. De olyan lehetőség, amikor saját életminőségükön tudnak javítani, nem adódik kellő gyakorisággal. Azt is tudniuk kell, hogy az olyan ügy, amit senki sem képvisel, olyan, mintha nem létezne. Ezért fontos ez a mostani alkalom. Önökre vár a feladat, hogy kifejezzék véleményüket, megfogalmazzák érdekeiket és a városfejlesztés folyamatának megsértett törvényességét visszaállítsák. Meg kell próbálniuk beavatkozni az események menetébe, mert most van mód arra, hogy követeljék mindazt, amivel a város adósa lakóinak!

Joguk van hozzá, hogy ezt a városfejlesztési folyamatot irányítsák – éljenek vele!

Ha valaki olvasta az önkormányzat tájékoztatóját, miszerint: „A Budakeszi Település Szerkezeti Terv, és a Budakeszi Helyi Építési Szabályzat átfogó módosításának a készítési folyamata a befejezéséhez közeledik és az Államigazgatási Eljárás 2. fordulója hamarosan megkezdődik” – ne ijedjen meg és ne fogja vissza magát! Noha az önkormányzat még határidőt is adott a lakosságnak a véleményezésre, a törvény értelmében az eljárás során a nyilvánosságot mindvégig biztosítani kell. Joguk van hozzá, hogy ezt a városfejlesztési folyamatot irányítsák – éljenek vele!

Máskor már nem fognak tudni javítani az utak, a gyalogjárdák állapotán, nem változtathatnak az autópálya tervezett útvonalán, a beépítésre kerülő területeken, nem változtathatnak azokon a rendeleteken, amelyek betarthatatlanok és csak a korrupcióra teremtenek alkalmat, nem szólalhatnak föl a lassan élhetetlen közlekedési helyzet ellen vagy a város kisvárosi jellegének megőrzéséért és turisztikai fejlesztésének érdekében és nem változtathatnak azon sem, hogy a gyermekeik nem járhatnak biciklivel iskolába a városban, és a városok között sem lehet biciklivel közlekedni. Ha a lakosok nem állnak ki a város fejlődésének ügyéért, akkor nem lesz gazdasági fellendülés és városfejlődés, mert a város vezetésének nincsenek erre irányuló határozott tervei.  

Sentinel
(név és cím a szerkesztőségben)


Vissza