Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Gyepmestert keres Budakeszi

Gazdasági rovat > Budakeszi

2011-08-12


A pályázat benyújtására jogosult az a gazdasági társaság vagy társadalmi szervezet, amely rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a tevékenység végzésére jogosító feltételekkel, ill. hatósági engedélyekkel. A pályázatok benyújtásának határideje szeptember 9.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GYEPMESTERI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII tv. (Ávt.) 48/A § (3), valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. (Éltv.) 19. § (1)-(2) pontja alapján pályázatot hirdet.
                                                                     
A pályázó feladata az Ávt. 48/A § (3) és az Éltv. 19. § (1), (2) pontjában meghatározott önkormányzati feladatok ellátása, meghatározott időtartamra (5 év):
a)  állati hulladék begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátása a település közigazgatási területén belül;
b)  a település belterületén a kóbor ebek befogása, valamint a befogott állatok jogszabály szerinti tartása, őrzése.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
- 2011. szeptember 9. délelőtt 12 óra
- Budakeszi (ideiglenes) Polgármesteri Hivatal (2092 Budakeszi, Szőlőskert út 21.), I. emelet, ügyfélszolgálat

További információk: 06-23-535-710


Vissza