Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Jóváhagyta a testület a szőlőskerti Foenus Kft. végleges telekalakítási kérelmét

Közélet > Budakeszi

2006-05-01


Mint arról már számos esetben beszámoltunk, a Helyi Építési Szabályzat testület által 2004 októberében megszavazott szövegét több ponton meghamisították a HÉSZ-rendelet 2004. decemberi életbe léptetésénél. A település számára kedvezőtlen változásokra lakossági bejelentések és Bechtold Gábor képviselő felszólalásai alapján derült fény.

A legbotrányosabb változás a szőlőskerti szabályozásnál következett be az egy hektáros telekalakítási korlát kihagyásával. Ezzel kapcsolatban nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a meghamisított szövegezésű HÉSZ-rendelet hatályba lépését követő napokban már be is indult az a gépezet, amely révén az ingatlanos múlttal rendelkező Farkas Gyula polgármester, tanácsadója, Kulcsár András közreműködésével, Lendvay Endre alpolgármester és fivére Attila ingatlanos ügyvéd korábbi üzleti kapcsolatai egymást támogatva lettek tulajdonosai a minden területalakítási korláttól eddig ki nem vizsgált módon megszabadított szőlőskerti területnek. A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal is vizsgálatot indított és igazolta a vádak jogosságát. A képviselő-testület azonban nem vonta vissza a HÉSZ-t, hanem 2005 júniusában utólagos határozathozatalokkal legalizálta a számos fórumon leegyeztetett szöveget felrúgó változatot és a felelőst mind a mai napig nem nevezte meg. Az ügy pikantériája, hogy a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal most a tavaly júniusban legalizálni próbált HÉSZ ellen is törvényességi észrevételt tett, amit a képviselő-testület április végi ülésén tárgyal. 49/2006.(II.14.)

JOGÁSZOKKAL VIZSGÁLTATTÁK A FOENUS KFT-VEL KÖTÖTT EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST. Mint arról előző lapszámunkban már beszámoltunk, a szőlőskerti telekalakítási botrány kirobbanása után létrejött egy megállapodás az önkormányzat és a beruházó Foenus Kft. között arról, mit kap cserébe Budakeszi az értékes ingatlanok belterületbe vonásáért. Az ilyen megállapodásokat az önkormányzatok szinte kivétel nélkül előre kötik meg. Ezt a megállapodást 2005 november 25-én írta alá a polgármester anélkül, hogy a testület a szerződés szövegét látta volna. A képviselők a szerződés szövegét akkor ismerték meg, amikor azt a polgármester január végén módosításra előterjesztette. A módosítás lényege az volt, hogy egy „beígért” utat mégsem építene meg a kft., mert csak tévedésből került a szerződés szövegébe. Több képviselő is felháborodásának és azon véleményének adott hangot, hogy ez a pont szerepelt az előterjesztésben, a bizottságok és a testület is így tárgyalta és így is szavazták meg. Bechtold Gábor, Kovács Enikő, Áfra Sándor, Gräfl László, Somlóvári Józsefné, Draskóczy András, Kertész Ferenc, Szabó Ákos Péter és Hellner Péter képviselők mind elégedetlenségüknek adtak hangot részben a szerződés hanyag megfogalmazása, részben tartalmának csökkentési szándéka miatt. A Foenus Kft.-t Lendvay Endre alpolgármester vette védelmébe. Magyarázata szerint mégis csak a Foenusnak van igaza, mivel álláspontja szerint a hivatal előkészítő munkájának hibájából került az előterjesztésbe az a 2822 (belterületbe vonás előtt 0103/121.) hrsz-ú út, amit a Foenus Kft-nek eredetileg nem állt szándékában megépíteni. Ezért az önkormányzat ügyvédeivel vizsgáltatták meg a szerződésnek és annak a tavaly október 18-án hozott önkormányzati határozatnak a szövegét, amit a szerződésnek tartalmaznia kellett.  Az önkormányzat jogászai megállapították azt, amit eddig is tudtunk, vagyis az együttműködési megállapodás tartalma mindenben megegyezik a 218/2005(X.18.) sz. határozattal, kivéve a 2822 hrsz-ú útra vonatkozó rendelkezéseket, mert ahogy a Polgármesteri Hivatal őket informálta, ez a rendelkezés tévedésből került a határozatba. A képviselő-testület a tájékoztatást elfogadta.


Vissza