Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Legendák és valóság a Pilisben

Könyvajánló

2011-12-31


A hivatalos és amatőr kutatókat több mint 150 éve a legelső feltárások megkezdése  óta foglalkoztatja a régi budai várak, a hozzátartozó intézmények és egyházi központok egykori helyének azonosítása. Ezek a kutatások napjainkban is tartanak, mert sokan úgy vélik, hogy a régi krónikások beszámolói, a helyrajzi adatok, metszetek, határbejárások és útleírások nem a ma Óbudának ismert területre vonatkoznak.

A feltételezések szerint Attila király és később Árpád vezér nem a ma ismert Aquincumba költözött be, itt leletanyagot nem találtak. A felette fekvő Pilisben viszont számtalan avar sírt és Árpád-kori települést azonosítottak. Többek szerint a ma ismert Székesfehérvárra beazonosított metszetek és hadmérnöki felmérési rajzok sem azt a területet mutatják, sőt kifejezetten oda nem illők, mert a képek a pilisi hegyeket és domborzatot ábrázolják.

Sashegyi Sándor (1900 - 1958) a szentendrei múzeum munkatársaként több ezer kéziratos oldalt hagyott hátra, amely jelenleg a szentendrei múzeum tulajdonát képezi. Ebből a hagyatékból tárja az olvasók elé a Legendák és a valóság a Pilisben című kötet a régész Pilisben végzett kutatásaira, Attila ős Budájára, Árpád temetkezési herlyére és a pálosokra vonatkozó részeket. 

Ez a válogatás nem akar több lenni, mint fontos tudománytörténeti adalék, számtalan színes illusztrációval gazdagított érdekfeszítő olvasmány mindazoknak, akik úgy ítélik, hogy még keveset tudnak, és akiknek meggyőződése, hogy már mindent tudnak... - áll a szerkesztők, Repinszky Tamás régész és Szörényi Levente ajánlásában.


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg