Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Február elsejétől tízszeresére emelkedik a talajterhelési díj

Közélet > Pest megye

2012-01-25


Az a vízfogyasztó, aki műszakilag ráköthetne a csatornahálózatra, de mégsem teszi, a vízfogyasztása alapján számított 3600 Ft/m3 talajterhelési díjat kell fizetnie - önbevallással - az önkormányzatnak az eddigi 360 helyett a fokozottan érzékenynek minősített Budakeszin és környékén. Aki előtt tehát ott a csatorna, tájékozódjon a mielőbbi rákötés feltételeiről a helyi polgármesteri hivatalban.

A rendelkezés nyilvánvalóan arra ösztönöz, hogy azokon a területeken, ahol már rendelkezésre áll a működő csatornahálózat, a környezetében lakóknak ne legyen érdeke a szennyvíz-kezelésben használt egyéb megoldásokkal tovább szennyezni a környezetet, főként hogy havi 10 m3 vízfogyasztás esetén ez az összeg 36 000 Ft-ra is rúghat családonként.

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaz, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. Sovány vigasz az érintetteknek, hogy a talajterhelési díjat minden évben visszamenőlegesen kell megfizetni,  így a rendkívül magas díj majd 2013-ban lesz esedékes.

Kedvezmények

A kedvezményeket többnyire a helyi rendeletek szabályozzák (Budakeszin a 42/2004. sz. önkormányzati rendelet).
- A vízfogyasztás köbmétereiből levonható az a mennyiség, amit a díjfizetésre kötelezett szennyvíz-kibocsátó számlákkal igazoltan elszállíttat.
- Locsolási kedvezmény címén levonható a májustól szeptemberig számított vízfogyasztás 10%-a.
- kedvezményben részesül az az egyedülálló, 70 év feletti, akinek a netto jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum legkisebb összegének 300 %-át
- az a családban élő, akinek az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át.
- az akibocsátó, ahol a vele közös háztartásban élők egyike I. vagy II. csoportba tartozó rokkantsági támogatásban részesül és az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum összegének a 150%-át.

Nem kell fizetni

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban évi rendszerességgel vizsgálja a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a nitrát-, ammónium-, szulfát- és kloridtartalmat, s az eredmény egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005-ben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.

Sőt annak a kibocsátónak sem kell fizetnie, aki előtt ugyan ott a csatorna, de műszakilag lehetetlen rákötnie, s erről be tudja mutatni a helyileg illetékes szerv (Budakeszin a Keszivíz Kft.) igazolását.

Koós Hutás Katalin


Vissza