Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Pályázati felhívás védőnői körzet betöltésére

Gazdasági rovat > Budaörs

2012-04-04


Budaörs pályázatot ír ki a városterületén, területi ellátási kötelezettséggel működő, új, 10. számú területi védőnői körzet feladatainak ellátására. A pályázatok beadási határideje 2012. április 25. Az állás leghamarabb július 1-jétől tölthető be.

 A munkakörbe tartozó feladatok:
              Budaörs 010. sz. területi védőnői körzet és az 1. sz. Általános Iskola alsó tagozatának ellátása a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben, és a 26/1997.(IX.3.) NM rendeletben meghatározottak szerint.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
              Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
 
A munkavégzés helye:
              2040 Budaörs, Lévai u. 31. és  2040 Budaörs, Hársfa u. 1.
 
Illetmény és juttatások:
              Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
 
Pályázati feltételek:
           Főiskolai védőnői diploma vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél
           Büntetlen előélet
           Cselekvőképesség
          Magyar állampolgárság
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
           Szakmai tapasztalat
           Felhasználói szintű informatikai rendszerismeret
           Iskola-egészségügyben szerzett gyakorlat
           Iskolavédőnői szakképesítés
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
           Szakmai önéletrajz
           Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
           3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
           Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők teljes körűen megismerhetik, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 
A munkakör betöltésének kezdeti időpontja:
 
              A munkakör legkorábban 2012. július 1-jétől tölthető be.
 
A pályázat beérkezési határideje:
 
              2012. április 25.
 
A pályázat benyújtásának módja:
 
A pályázatokat postai úton a következő címre kérjük megküldeni:
Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Humánpolitikai Iroda, 2040 Budaörs, Szabadság u. 134.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat megnevezését.
 
A pályázat elbírálásának módja:
 
A szakbizottsági (Szociális és Egészségügyi Bizottság) véleményezést követően a Képviselő-testületi döntés.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy érvénytelennek nyilvánítsa a pályázatot.
 
A pályázattal kapcsolatos további információ Máténé Papp Marianna vezető védőnőtől kérhető a 06 (20) 375-9900 telefonszámon, illetve személyesen a Budaörsi Egészségügyi Központban, 2040 Budaörs, Kossuth Lajos u. 9. sz. alatt.
 


Vissza