Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Budakeszi díszpolgára lett

Ki-kicsoda > Budakeszi

2012-09-05


Budakeszi városa augusztus 20. alkalmából Kőrösiné dr. Merkl Hildát, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium idén nyugdíjba vonult igazgatónőjét a város díszpolgárai közé választotta. A díjat a városi ünnepségen dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester adta át.

A közel háromszáz éve Budakeszire települt sváb családból származó pedagógus 1972-ben diplomázott az ELTE Bölcsészettudományi Karán, s 1976-ban bölcsészdoktori fokozatot szerzett. 1973-tól máig az ELTE skandinavisztika tanszékének oktatója. Az ELTE Germanisztikai Intézetének képviselőjeként a képesítési feltételeket kidolgozó egyetemközi bizottság tagja. 1996-tól 2008-ig, megalakulástól a megszűnésig a Pest megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány kurátora, 2000-től közoktatási szakértő és érettségi vizsgaelnök, 2010-től a közoktatási törvény koncepcióját, alapelveit és Nemzeti Alaptanterv tantervi kiegészítését megfogalmazó szakmai csoport, valamint a Kerettantervi Bizottság tagja.

A rendszerváltás után az első nyolcosztályos egyházi gimnáziumok között alapított Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium alapító iskolabizottságának tagja, az iskola létrehozásának ötletadója, szakmai irányának meghatározója, az alapítás motorja. 1992-től az iskolabizottság elnöke, 1997-től az iskola igazgatója. Iskolavezetői ars poeticája a közéletiségre nevelés: az igazi, hiteles, keresztény értelmiségi szellem.

Alapítója és kilenc évig elnöke a Budakeszi Hagyományőrző Körnek, létrehozója és elnöke a Széchenyi Baráti körnek, az Országos Széchenyi Társaság elnökségi tagja. A Budakeszi évszázadai, a harmadik évezred kezdetéig című monográfia szerkesztője. Sokat tett a budakeszi közoktatási intézmények átalakításáért, a németországi Neckarsulmmal a testvérvárosi kapcsolat létrejöttéért.  1996-ban Budakesziért emlékérmet kapott. A város kulturális és társadalmi életében kiemelt szerepet tölt be. Határozott jellemével és értékrendjével példaként állítható Budakeszi város lakosai elé - hangzott el a polgármesteri méltatásban.
 Iránytű/fotó:onkormanyzat.mti.hu/Budakeszi önkormányzata


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg