Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Változott a cégtörvény

Gazdasági rovat

2012-09-10


Az idén hatályos, 2011. évi CXCVII. törvénnyel módosult a cégtörvény, aminek változtatásai elsősorban a régi alapítású cégeket érinti, de mindenképpen rögzíti társasági formánként, hogy mely adatokat kell a már működő vállalkozásoknak is 2013. február 1-jei határidővel utólag pontosítani a cégjegyzékben.

Be kell nyújtani a cégbírósághoz többek között

1. a székhely-, telephely- és fióktelep használatának jogcímét igazoló okiratát. A cégnek székhelye, telephelye és fióktelepe csak olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy aminek használatára a cég jogosult és ennek jogszerűségét igazolja is. Ez azt jelenti, hogyha például nem a cég saját tulajdonában székel, akkor bérleti szerződéssel kell ezt igazolnia, amelyben a tulajdonos kifejezetten hozzájárul az ingatlan ilyen célú használathoz.
2. nem csak a vezető tisztségviselők, de valamennyi tag adatait teljes részletezettséggel (születési hely, idő, adószám), tisztségük megnevezését, jogviszonyuk keletkezésének időpontját, s ha ismert megszűnésének időpontját
3. A cég köteles megjelölni főtevékenységét és ismét további tevékenységei köreit azok mindenkori hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével társasági szerződésében.
4. A külföldi tagok esetében újra kötelező a kézbesítési megbízott megjelölése, aki nem lehet tagja, vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottsági tagja az adott vállalkozásnak.

A fenti, példaként említett módosítások egy esetleges változásbejegyzési kérelemmel együtt legkésőbb 2013. február 1-ig kell a cégbírósághoz benyújtani

A törvénymódosításokkal kapcsolatos változás bejelentése költség- és illetékmentes, az ügyvéd munkadíjára ez a mentesség természetesen nem vonatkozik. A határidő után feltárt hiányosságokat viszont kilencszázezer forintig terjedő bírsággal sújthatják.

Koós Hutás Katalin


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg