Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Még mindig keresik az igazgatót a pátyi kultúrházban

Gazdasági rovat > Páty

2012-09-19


Továbbra is keresi a pátyi önkormányzat a megfelelő közművelődési szakembert a pátyi művelődési ház, községi és iskolai könyvtár intézményvezetői helyére, miután az előző pályázatot érvénytelennek nyilvánították. A teljes munkaidőben határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony és ötéves vezetői megbízás kezdete november 15.

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:
- a végzettséget igazoló okirat másolatokat (Az eredeti okmányokat a személyes meghallgatáson be kell mutatni.)
- fényképes részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
- nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagot a pályázatot véleményező és elbíráló testület tagjai is megismerhetik.

A pályázattal kapcsolatosan további információk Dr. Guba Zsolt jegyzőtől kérhetők (tel: 06-23-555-530; e-mail: titkarsag@paty.hu

A munkavégzés helye: 2071 Páty, Kossuth u. 77.
 
A pályázat benyújtásának határideje: A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzététe a megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Páty Községi Önkormányzat címére megküldésével (2071 Páty, Kossuth u. 83.). A boríték felirata „Intézményvezetői pályázat" legyen.

A pályázatokat bizottság véleményezi, melynek tagjai Reichenberger János szakértő, Dr. Guba Zsolt, Páty jegyzője, Gábor Ákos, a Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke és Makra Borbála, a Pest Megyei Közművelődési Intézet igazgatója. A véleményező bizottság a pályázókat ülésére előzetes meghallgatásra meghívhatja. A Képviselő-testület a pályázatokat a pályázók személyes meghallgatását követően bírálja el és hoz döntést a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.


Vissza