Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Kárpátalján a református kórus

Kultúra

2004-12-01


November 5-7. között Kárpátalján járt és szolgált a Budakeszi Református Kórus Zákányi Zsolt karnagy úr vezetésével. Az útra elkísért minket a budakeszi református gyülekezet segédlelkésze, Mayer Emőke tiszteletes asszony és a presbitérium néhány tagja is. Az Ungvárhoz közeli minaji, ráti, botfalvi és ketergényi gyülekezet látott bennünket vendégül, ezen gyülekezetekben teljesít lelkipásztori szolgálatot Bartha Zsolt tiszteletes úr és felesége, Bartha (Németh) Lívia tiszteletes asszony, aki néhány évvel ezelőtt a budakeszi gyülekezet segédlelkésze volt.

Pénteken este a tiszteletes úr az országhatár túloldalán várt minket és elkísért bennünket Szürte település református vendégházába, amely a holland Dorcas segélyszervezet és a helybéli szakmunkások segítségével nemrégiben épült. Szombat délelőtt a minaji gyülekezet kántorának, Illér Árpádnak a vezetésével Ungvár nevezetességeit tekintettük meg. Ebédre a fenti falvak gyülekezetéhez tartozó családok vártak minket, igen nagy szeretettel. Szombaton este a ráti református templomban adtunk koncertet, elsősorban magyar zeneszerzők (Bárdos Lajos, Kodály Zoltán, Maróthi György, Halmos László,) egyházzenei és Isten dicsőítő művei és szavalatok (Ady Endre, Remenyik Sándor költeményei) hangzottak el. Az estét szeretetvendégség zárta a ráti gyülekezet szervezésében.
Vasárnap délelőtt segédlelkészünk három, az énekkar két istentiszteleten (Botfalván, Minajban illetve Ráton) szolgált, emellett kora délután a Ketergény község új harangjának szentelésén is énekeltünk. Közben újra az ottani családok vendégei voltunk ebédre, és délelőtt a botfalvi, délután a ketergényi gyülekezet szeretetvendégségén vettünk részt.
Kárpátaljai szolgálatunknak nem csupán az az eredménye volt, hogy az ottani gyülekezeteket megörvendeztettük egy kulturális eseménnyel, hanem az is, hogy személyes élményeket szerezhettünk az ott élő emberek, családok, református testvéreink életéről, gondjairól és örömeiről. Megtudhattuk többek között, hogy a botfalvi gyülekezet a maga elhatározásából és erejéből szerezte vissza és újította fel gyülekezeti termét, hogy Ketergény népe már nagyon régen szeretett volna harangot, „hogy ne úgy kelljen eltemetni a meghaltakat, mint egy kutyát” Öszszességében elmondható, hogy a kárpátaljai magyar testvéreink ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, mint a határon kívül rekedt többi magyar közösség. A gyermekek számára biztosított az alapfokú és a középfokú anyanyelvi iskoláztatás, de felsőfokú tanulmányokat már nem tudnak széles körben folytatni. Az ukrán állam által biztosított jövedelmek, munkalehetőségek meglehetősen szűkösek. Noha a magyarországi beutazásra jogosító vízum ingyenes, de az útlevél kiváltásához kéthavi átlagjövedelemnek megfelelő összegre, és 3-4 hónap várakozási időre van szükség. Az egyik vendéglátó asszony megfogalmazása szerint az ottani magyarok nem azért szeretnének kettős állampolgárságot, hogy Magyarországra költözzenek, hanem hogy könnyebben látogathassanak az anyaországba.
Ezúton is szeretnénk megköszönni vendéglátóinknak együtt és egyenként is a kedvességüket, a lelket melegítő és gondolatokat ébresztő élményeket.
A budakeszi református kórus nevében  
Marosi Zsuzsa


Vissza