Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Püspöki áldás - átadták a nagykovácsi református templomot

Közélet > Nagykovácsi

2012-11-29


Hány ember szívében született imádság, hogy legyen méltó háza itt Istennek a reformátusok számára is, és hányszor érkezett el az emberi tervezés áthatolhatatlan falakhoz, legyőzhetetlen akadályokhoz? Talán azok tudják, akik az elmúlt évtizedeket végigélték. – hangzott el dr. Szabó István, dunamelléki püspök igehirdetésében november 24-én Nagykovácsiban, a Budapest-Déli Református Egyházmegye új templomának szentelésén.

A palástos lelkészek áldásmondása és a rövid műsort követően Bencsik Mónika polgármester köszöntő szavaiban visszaemlékezett az önkormányzat nyolc évvel ezelőtti döntésére, amellyel telket biztosított a templomépítésre. Mint mondta, az épület bármilyen anyagból is készül, „az alap mindig Krisztus". A polgármester említést tett arról is, hogy a templomépítéssel kapcsolatban az első években sok segítséget kapott Takaró Tamás korábbi esperestől. „A fény, amit minden este látok az ablakomból erről a helyről világítani, áradjon, és sokakat segítsen a megfelelő értékrend megtalálásához" – fogalmazta meg óhaját Bencsik Mónika, aki átadta a település zászlaját.

Illés Dávid esperes felhívta a figyelmet a Budapest-Déli Egyházmegye templomépítkezéseire, és hálát adott Istennek a nagykovácsi templom elkészüléséért. Sípos Ete Álmos lelkipásztor a Biblia Szövetség vezetősége – amelynek Varga Róbert nagykovácsi lelkipásztor is tagja – nevében kért áldást a gyülekezet életére.

Kemenes Gábor római katolikus lelkipásztor után Cseresznye Albertné, a kárpátaljai Hetyen lelkipásztorának felesége és Fassang László orgonaművész is köszöntötte a gyülekezetet. Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök köszöntését Varga Róbert lelkipásztor tolmácsolta.

1949-ben csendült fel először a zsoltár a régi parasztházból átalakult templomban – tájékoztatta az ünneplő gyülekezetet Varga Róbert lelkipásztor. 2006 körül merült fel az igény arra, hogy fellendüljön a lelki élet. Ebben az időszakban már sokan költöztek a fővárosból a településre. 2007 áprilisában helyezték el a templom alapkövét, és még abban az évben elkészült a födém, 2009 tavaszára állt a torony egy része, majd leállt az építkezés. 2009 augusztusában vállalta el a lelkipásztori szolgálatot Varga Róbert, akinek a számításai szerint közel 80 millió forintból készült el a kor igényeinek megfelelő templom. Nagy segítséget jelentett az építkezéshez az egyházkerület és az egyházmegye anyagi támogatása, az országos gyűjtés, a magán- és a gyülekezeti adományok.

forrás: Reformátusok Lapja 2012/12.
T. Németh László, foto: Kalocsai Richárd


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg