Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Változások a hivatalban

Közélet > Nagykovácsi

2013-01-16


Január 2-tól a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 9. sz., korábban igazgatási irodája ad helyet a Pest megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala Nagykovácsi Kirendeltségének. A polgármesteri hivatalt továbbra is működteti az önkormányzat, de a jegyző munkáltatója ezentúl egy személyben a polgármester lesz.

A munkatársak többek között az alábbi ügyben fogadják az ügyfeleket:
- normatív ápolási díj iránti támogatási kérelmek,
- időskorúak járadéka,
- otthonteremtési támogatás,
- gyermektartásdíjak megelőzése,
- alanyi jogon járó közgyógyellátás megállapítása,
- letelepedéshez nyújtott támogatások,
- menekültügyek,
- lakcímnyilvántartás,
- mozgásában korlátozottak személyek parkolási engedélye,
- gyámhivatali ügyek, védelembevétel,
- szabálysértési hatósági feladatok,
- veszélyes ebek nyilvántartása, tartásának engedélyezése

Elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatósága a járásszékhely, Budakeszi települési önkormányzatának jegyzője. Építésügyi Szolgálati Pontként Nagykovácsi is ellát bizonyos építésügyi szolgáltatási feladatokat. Ezen belül:
-       információt szolgáltat az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében,
-       átveszi az építésügyi feladatok intézéséhez szükséges kérelmeket, a hiánypótlásokat, nyilatkozatokat, majd továbbítja az eljáró hatóság felé, biztosítja az ÉTDR-be való feltöltést,
-       biztosítja az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetőségét. 
A fentiek alapján a hivatalban eddig foglalkoztatott két építéshatósági ügyintéző munkaviszonya megszűnt. Egyikük a továbbiakban a Budakeszi Építéshatósági Osztály munkatársa lesz.

(forrás: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal)


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg