Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


KÖZÉPPONTBAN A KULTÚRA HÁZA

Közélet

2004-11-01


Budakeszi önkormányzatának képviselő-testülete szeptember 15-i ülésén tárgyalta az Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatói feladatainak ellátására benyújtott pályázatokat, s a jelöltek meghallgatása után meglepően magas szavazati aránnyal, 12 igen szavazattal úgy döntött, hogy a 2004. december 1-jétől 2009. november 30-ig terjedő időszakra Dalotti Tibort nevezi ki igazgatónak. A munkába állás azonban mégsem tűnt olyan biztosnak. Bár józan jogi vélemények szerint a 15 éves tapasztalattal rendelkező Dalotti esetében a törvény által előírt öt éves szakmai gyakorlat nem lehet kérdéses, s a szakirányú végzettség alóli felmentés annak jövő tavaszi megszerzéséig önkormányzati hatáskör, a testület valamilyen nyomásra mégis a nemzeti kulturális örökség miniszterének, Hiller Istvánnak jóváhagyását kérte a kinevezéshez, annak hiánya esetén új pályázat kiírását helyezve kilátásba.

– Minek köszönhető, hogy az önkormányzat két hónapi várakozás után végül is rászánta magát, hogy saját hatáskörben döntsön? - kérdezem Dalotti Tibort, az Erkel Ferenc Művelődési Központ december 1-jével immár valóban kinevezett igazgatóját.
– Mivel a minisztertől hivatalos úton válasz nem érkezett, november 30-án a testület saját hatáskörben és a korábbinál is nagyobb szavazati aránnyal, 13 igennel döntötte el a kérdést: hatályon kívül helyezte korábbi határozatát, s 15 éves szakmai gyakorlatom és a befejezés előtt álló tanulmányaim elfogadásával véglegesített a művelődési ház élén.
– Miben látja a hiányát a miniszteri állásfoglalás elmaradásának?
– Mivel jóval az ügyintézési határidő után sem jött meg a válasz, ezért az valószínűsíthető, hogy a miniszter is inkább az önkormányzat döntésére vár. A törvény nem fogalmaz egyértelműen ebben a kérdésben, és a mai közállapotokat sem fedi le. 2004-ben ugyanis közművelődési tevékenységet már rég nem csak az állami szektorban lehet folytatni, hanem a civil szférában is, ahol a szükséges gyakorlat ugyanúgy megszerezhető. Sőt a civil szférában például jobban elsajátítható, hogy az ember hogyan oldja meg a maga és a szervezete problémáit, hiszen nem áll mögötte egy önkormányzati költségvetés, amely végszükség esetén majd kihúzza a bajból. De mondhatnék sok-sok más előnyt is. A törvény még azt feltételezte, hogy szakmai gyakorlatot csak állami intézményben lehet szerezni, de ezt az élet túlhaladta. Éppen e jogszabályi hiányosság pótlására a közeljövőben törvénymódosítást kezdeményez a minisztérium.
– Beszélgetésünk idején már négy napot töltött el felelős vezetőként az intézményben. Feltételezem, hogy történt egy átadás-átvétel Ön és a volt igazgató között. Mik a legsürgősebb feladatok?
– Valóban négy napja vettem át a stafétabotot. Mivel jövő márciusig a programokat az elődöm a dolgok menetéből adódóan már megszervezte, rövidtávon látványos eredményt felmutatni nem tudok. Tavasztól várhatók újdonságok, és már elkezdtük egy nyári, országos jelentőségű program megszervezését is, amely remélhetőleg egy-két éven belül nagyon sok embert és pénzt tud ide vonzani. Az elkövetkező napokban a legsürgetőbb feladatnak tekintem otthonosabbá tenni a művelődés otthonát. Ezek apró, plusz anyagi forrást nem igénylő változtatások, ami inkább csak odafigyelés kérdése. A kultúra házának kulturáltan kell kinéznie. Remélem, hogy egy-két héten belül már láthatóak lesznek a változások. Az előző igazgatóval a kapcsolatom nagyon korrekt, mindenben jól tudunk együttműködni, segít a kitaposott ösvényre rávezetni.
– Pék Lajos milyen minőségben vesz részt az Ön munkájában?
– Közművelődési referensként köztisztviselői állást tölt be a polgármesteri hivatal állományában. Emellett címzetes igazgatói kinevezést is kapott, amely erkölcsi elismerés is számára. Mint volt igazgató segíti a munkámat. Együttműködésünket rövidtávon megfelelőnek tartom ebben a formában, de hosszú távon szerencsésebbnek tartanám, ha Pék úrnak, mint önkormányzati köztisztviselőnek az irodája a polgármesteri hivatal épületében lenne a művelődési központ helyett.
– A civil szervezetek kultúrházi rendezvényeit, a jelenleg működő szakköröket, foglalkozásokat hogyan ítéli meg?
– Úgy látom, hogy elég széles azoknak a civil szervezeteknek a köre, amelyek a művelődési házat használják, de sokan vannak még, akik valami miatt kimaradtak ebből a lehetőségből. Amennyiben igényt tartanak rá, akkor ugyanúgy, mint a többiek lehetőséget kapnak arra, hogy a művelődési központ szolgáltatásait igénybe vegyék A jelenlegi struktúrákat egyébként nem kívánom bolygatni, legfeljebb bővíteni, kiegészíteni, fejleszteni.
– Tervez-e külső helyszíneket a művelődési központ rendezvényeihez?
– Egyértelműen igen, ugyanis a művelődési központ jelenlegi épülete csak korlátozottan alkalmas rendezvények lebonyolítására. Csak egy-két érdekesebbet mondok: az egyik a vitorlázó repülőtér, amely önkormányzati tulajdonban van, a másik a Vadasparkban a régi vim-bánya területe, ami kiválóan alkalmas lehet koncertek tartására. Rendkívül fontosnak tartom az együttműködést a más kulturális szolgáltatást nyújtó helyi intézményekkel, egyházakkal, iskolákkal. Keresem a kapcsolatot a város szellemi és gazdasági terén tevékenykedőkkel, akik valamilyen okból eddig nem vállaltak szerepet a város közművelődésében. Szeretném, ha a művelődési ház Budakeszi kulturális életének központjaként működne szellemi és fizikai értelemben egyaránt.
Koós Hutás Katalin


Vissza