Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A KÉPVISELÕ-TESTÜLET 2004. OKTÓBER 19-I ÜLÉSÉRÕL

Közélet

2004-11-01


NEM VONTÁK MEG, DE NEM IS ADTAK BIZALMAT A HÍRMONDÓ ÉLÉN EDDIG A LEGHOSSZABB IDÕT LETÖLTÖTT FÕSZERKESZTÕNEK. A KT döntött a Budakeszi Hírmondó főszerkesztő feladatainak ellátására kiírt pályázat ügyében. A főszerkesztő feladatok ellátására hatan nyújtottak be pályázatot, melyet a Farkas Gyula polgármesterből, Lendvay Endre és Áfra Sándor alpolgármesterekből, Szabó Ákos Péter, az Integrációs és Informatikai Bizottság és Bechtold Gábor, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökéből álló munkacsoport értékelt. Négy pályázót már a felbontás után részben tartalmi, részben formai okok miatt kizártak. A második fordulóban csak Bánkutiné Koós Hutás Katalint, a Hírmondó eddigi főszerkesztőjét és Szentpály-Juhász Miklóst hallgatták meg.

Szentpály-Juhász Miklós

Életrajzi adatok
1971-ben született Budapesten. Jelenleg Budapesten él. 1989 óta cserkész, a Budai Cserkészkerület szakvezetője. Cége a Signifer Bt.

Képzettség
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, történelem-latin szak, európai tanulmányok folyamatban ugyanitt, teológiai végzettség, angol középfok, latin felsőfok (öt év egyetemi latin tanulás után a jelölt szerint automatikus)

Referenciák
Írásai jelentek meg a Zugcserkészben, a Magyar Cserkészben, a Budapesti Könyvszemlében. Egy éve a Velencei-tó Vértes Tükör című regionális lap főszerkesztője. Kommunikációs tanácsadó volt a Miniszterelnöki Hivatalnál, az Ifjúsági és Sportminisztériumnál. A Raabe Könyvkiadó Szónoklatok nagykönyve című sorozat elkészítésénél közreműködött. A gondola.hu egyik szerkesztője két éve.

Koncepcionális elképzelések
A helyi lapnak közérdekű információkat kell közvetítenie, közéleti és kulturális feladatokat kell ellátnia. A helyi lap feladata a város kulturális örökségének ápolása. Fontosnak tartaná a helyi természeti értékek megismertetését és közérdekű információk megjelentetését. A lap hangvétele nyugodt, kiegyensúlyozott lenne. Elő szeretné segíteni a helyi közélet és elsősorban a civil közélet munkájának a működését. Pályázatok kiírásával szeretné ezt a munkát előmozdítani.
Arra a képviselői kérdésre, hogy a pártatlan tájékoztatást a gyakorlatban hogy kívánja megoldani, azt válaszolta: „Mindenképpen tudomásul kell venni, hogy a lap tulajdonosa az önkormányzat. A főszerkesztő semmilyen körülmények között nem mehet szembe az önkormányzattal.”
A jegyző kérdésére, hogy igényli-e a hivatal munkáját, a jelölt közölte: „Újságíróként biztos vagyok benne, nem tudok megírni olyan szakmai anyagokat, ha például új településrendezési koncepció készül, és valamilyen szabályozás változik. Az lenne számomra a legfontosabb, hogy interjú formájában vagy a hivatal munkatársai önálló cikkben a szükséges felvilágosítást megadják.”
A helyismeretre vonatkozó kérdésre elmondta, hogy a XII. kerületben nőtt fel és cserkészkapcsolatai révén többször járt Budakeszin. Ismeri a Rojtos Együttest és járt már a Szent László Közösségi Házban egy általa rendezett színdarabbal.
Az általa szerkesztendő lap költségeiről nem tudott nyilatkozni, mert nem ismeri a lap költségvetését. Mint nyilatkozta, pályázatában e kérdésre nem tért ki.

Bánkutiné Koós Hutás Katalin

Életrajzi adatok
Húsz éve él Budakeszin, három gyermek édesanyja, akik jelenleg is Budakeszin járnak iskolába.

Képzettség
Külgazdaság szakos közgazdász, Közigazgatási szakvizsga, 5 éves közigazgatási, 2 éves államigazgatási tapasztalat, kulturális vállalkozásszervező szakközgazdász (folyamatban), egyetemi újságírói diploma (folyamatban), francia és spanyol nyelvből külkereskedelmi szaknyelvvel bővített felsőfokú nyelvvizsga, nyelvismeret angol, német és orosz nyelvből

Referenciák
1992-1997. A budakeszi Kakas-dombi Hírek szerkesztője. 1998 óta a Budakeszi Hírmondó főszerkesztője. Szerkesztése alatt az újság Magyarország második legjobb vidéki önkormányzati lapja címet nyerte el 2001-ben. Öt évig dolgozott a budakeszi polgármesteri hivatal polgármesteri titkárságán. Budakeszi várossá válási pályázatának felelős koordinátoraként összeállította a nyertes pályázat teljes dokumentációját. Ez az óriási gyűjtőmunka később alapul szolgált Budakeszi turisztikai koncepciójának és közművelődési koncepciójának elkészítéséhez és a 2001-ben kiadott budakeszi monográfiás kötet is felhasználta adatait. A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája lapja szerkesztőbizottsági elnökeként közreműködött a lap újraindításában. Jelenleg a Pénzügyi Szerveztek Állami Felügyeleténél kommunikációs főtanácsadó, a szervezet hírlevelének szerkesztője, fogyasztóvédelmi kiadványok készítője. Szépirodalmi pályázat nyerteseként idén novellás kötetben jelenik meg.

A Budakeszi Hírmondó gazdálkodása
2003 márciusától szerkesztőségi vállalásként színes borítóval jelenik meg a lap. Költségvetésének közel 70%-át a szerkesztőség termeli ki, a maradékot az önkormányzat teszi hozzá. Miközben 2003-ban a lap színes borítóval, hatszori színes belívvel jelent meg, oldalszáma négy oldallal, példányszáma 1000-rel nőtt, mindez az önkormányzatnak éves szinten hozzávetőlegesen csak 200 ezer forintos költségnövekedést okozott a szerkesztőség munkájának köszönhetően.

Koncepció
Megítélése szerint a lap jól működik, markáns változtatásokat nem javasol. De ha az önkormányzat úgy gondolja, hogy más jellegű lapot szeretne, abban is partner. Fő elvei a pontos, hiteles és kiegyensúlyozott tájékoztatás. Az önkormányzati tudósítások mellett fő feladata a hagyományőrzés és a helytörténeti kutathatóság. A lap jelentős archívummal rendelkezik, hiszen a feldolgozott anyagoknak csak egy részét tudják megjelentetni. Ingyenesen vállalta a Budakeszi Hírmondó On line (internetes) változatának kiépítését, feltöltését és kezdetben heti frissítését. 2002. szeptember óta tiszteletdíja nem emelkedett. Ezen továbbra sem változtatnak. Célja a Budakeszi Hírmondó bevételének további növelése félmillió forinttal.

A szavazás előtt Farkas Gyula polgármester megjegyezte, hogy ez a lap nagy elismeréseket szerez számára is nem csak itthon, de testvérvárosainkban is.
Lendvay Endre alpolgármester hangsúlyozta, örül annak, hogy igen kemény és színvonalas versenyről van szó. Két kitűnő jelöltről kell dönteni. Sokkal egyszerűbb úgy dönteni, ha karcosabbak a különbségek. Most ilyet nem érzékel.
Bechtold Gábor, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke szerint látható, hogy a folyamatos gazdasági megszorítások ellenére ez az egyetlen „intézménye” az önkormányzatnak, ami folyamatosan fejlődik, és a színvonala javul.
A jelöltek meghallgatását követő titkos szavazás során Bánkutiné Koós Hutás Katalin és Szentpály-Juhász Miklós pályázók közül egyikük sem kapta meg a minősített többségű, azaz a 10 szavazatot, mivel mindkét pályázó kilenc igen és tíz nem szavazatot kapott. Ezért a KT a pályázati eljárást eredménytelennek minősítette, s a pályázat újbóli kiírásáról döntött változatlan feltételekkel. A pályázati kiírás elkészítésével és lebonyolításával a polgármestert bízta meg, akinek a munkáját ugyanaz a munkacsoport támogatja. Az érvényes pályázat elbírálásáig a főszerkesztői és felelős kiadói feladatok ellátásával a testület Bánkutiné Koós Hutás Katalint bízta meg. Határidő: azonnal, Felelős: a polgármester 234/2004.(X.19.)

FELMONDTÁK A BÉRLETET. A KT közös megegyezéssel megszüntette Roskó István és felesége, a Fő u. 133. alatti önkormányzati bérlakás bérlőivel a lakásbérleti szerződést és részükre 3 mFt egyszeri pénzbeli térítést fizet, melynek fedezete a Nagy Sándor u. 20. alatti ingatlan eladásából befolyt összeg. 235/2004.(X.19.)

NEM TUDTÁK ELADNI A ZICHY PÉTER UTCAI INGATLANT. A KT a 1408. hrsz-ú ingatlan 81/1171 tulajdoni hányadára (Fő u. 76. alatti szükséglakás) kiírt nyilvános, kétfordulós pályázatot eredményesnek nyilvánította. A pályázat nyertese Hegedűs Andrea (1191 Budapest, Ady Endre u. 78.) nettó 2500 EFt vételár (ebből a földrészlet 500 eFt) megfizetésére vonatkozó ajánlatával. Több érvényes ajánlat nem volt. 236/2004.(X.19.)

CSATORNABEKÖTÉS MEGKÉSVE. A KT a Meggyes u. 52. alatti ingatlan kifizetett, de elmaradt csatornabekötésének megvalósításához legfeljebb 166.450,-Ft  pénzügyi fedezetet biztosít az általános tartalék terhére. 237/2004.(X.19.)

Egy fővel bővítik a védőnői szolgálatot. A KT a területi védőnői szolgálat minőségi javítása érdekében OEP finanszírozásban biztosítja a védőnői szolgálat egy fővel való bővítését. A vegyes védőnői körzet kialakításával a védőnő feladata lenne a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium és a Nagy Sándor József Gimnázium diákjainak ellátása. Ehhez azonban az önkormányzatnak a Prohászka Gimnáziummal meg kell állapodnia. 238/2004.(X.19.)

A HÉSZ MÓDOSÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGFEDEZETE. A KT a Helyi Építési Szabályzat módosításának elkészítésére bruttó 250.000,-Ft-ot biztosít, az általános tartalék terhére. 239/2004.(X.19.)

TÁMOGATÁSI KERETEK BIZTOSÍTÁSA. A KT a Polgármesteri Hivatal munkatársainak nyújtandó támogatások keretéből lakáshatási, lakásépítési és vásárlási támogatásra 150 eFt-ot, szociális támogatásra 250 eFt-ot biztosít. 240/2004.(X.19.)

A KT DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZÕGÉP VÁSÁRLÁSÁRA 75.460,-FT-OT BIZTOSÍT. 241/2004.(X.19.)

A KT CSATLAKOZIK A NEMZETI ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTÁR PEST MEGYEI RENDSZERÉHEZ ÉS BIZTOSÍTJA A CSATLAKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES 163.125,-FT-OT. 242/2004.(X.19.)

A KT PÁLYÁZATOT ÍRT KI A FÕÉPÍTÉSZI MUNKAKÖR PÁLYÁZATI ÚTON VALÓ BETÖLTÉSÉRE. A pályázat lebonyolításával a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot bízta meg, de a pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Lendvay Endre alpolgármestertől kérhető az 535-710-es telefonszámon. A benyújtás határideje a Belügyi kÖzlönyben való megjelenéstől számított 15 nap. Elbírálási határidő: 30 nap. A pályázat a Magyar Nemzetben és a Népszabadságban jelenik meg. 243/2004.(X.19.)

A KT TÁMOGATTA BUDAKESZI NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK A PEST MEGYEI KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIÍRT KÖTELEZÕ ESZKÖZFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁN VALÓ RÉSZVÉTELÉT és a 2004/2005. tanévre a Szivárvány Óvoda, a Pitypang Óvoda, a Széchenyi István Általános Iskola és a Czövek Erna Zeneiskola részére a 2004/2005. tanévre megpályázott eszközfejlesztési összeg intézményenként 10%-át biztosítja. A négy intézmény összesen 6.400.000,-Ft-ot pályáz meg, melyhez a KT összesen 640.000,-Ft önrészt biztosít a 2005. évi költségvetés terhére. 244/2004.(X.19.)

RENDELETEK
53/2004. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról:
A Polgármesteri Hivatal átszervezése miatt folyamatban van az SZMSZ teljes felülvizsgálata. A hivatalban nemrég az Állami Számvevőszék tartott ellenőrzést. A legalapvetőbb dokumentum, amit elkértek, az SZMSZ volt, hivatalra vonatkozó ügyrend. Ezért a KT soron kívül tárgyalta a hivatal ügyrendjére vonatkozó módosítást.

Az önkormányzati tudósításokat összeállította: Koós Hutás Katalin

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a képviselő-testület üléseinek szó szerinti jegyzőkönyvei az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint az ülést követő 20 napon belül közzé tételre kerülnek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, a városi könyvtárban és az önkormányzat honlapján!


Vissza