Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Eddigi legnagyobb beruházására készül Nagykovácsi

Közélet > Nagykovácsi

2013-04-15


A közigazgatás átszervezése okozta változásokról, az eddigi tapasztalatokról, az idei költségvetésről, a pályázatokról és a fejlesztési tervekről Bencsik Mónika, Nagykovácsi polgármestere nyilatkozott lapunknak.

Nagykovácsiban járási kirendeltségnek adunk helyet a polgármesteri hivatalon belül. Nagy reményeket fűztünk az átalakuláshoz, de több feladat átvállalására számítottunk. A járási hivatalhoz került jegyzői hatáskörű feladatok, többnyire szociális ügyek, nem akkora idő- és munkaerő-igényűek, amik lényegesen mentesítették volna a polgármesteri hivatalt.

SZOCIÁLIS FELADATELLÁTÁS

A gyámhatósági feladatainkat mindig is Budakeszi látta el, most csak a hivatal neve változott. A gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatot ellátóval kapcsolatot tartó intézményeink, óvoda, iskola, védőnők, gyerekorvosok azonban már nem a mi jegyzőnkhöz, hanem közvetlenül a járáshoz kell, hogy forduljanak a gondjaikkal. A Pilis-Buda-Zsámbék Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével - jelenleg semmilyen kistérségi társulásnak nem vagyunk tagjai – azért fennmaradtak olyan közös ellátási formák, amelyekre korábban a törvény kötelezte az önkormányzatokat. Így szerződésben maradtunk a solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központtal, amely a gyermekvédelmi, a házi segítségnyújtási és a családsegítő feladatainkat ellátja, de a gyámügyi feladatok egy másik járásba, Budakeszihez tartoznak. E járásokon átívelő és a saját intézményeinket is érintő együttműködés összehangolása nem könnyű feladat, s bár már nem a mi hivatalunkhoz tartozik, egy közös értekezleten ismertettük meg egymással az összes érintett felet, hogy tudják, kikkel kell kapcsolatba lépniük a felelősségi körükbe tartozó ügyek intézése során.

HIVATALI LÉTSZÁM

A nagyobb léptékű járási feladatátadást azért is fontosnak tartom, mert az új szabályozás a hivatali létszám finanszírozását erőteljesen lecsökkentette. A több mint hétezer lakosú Nagykovácsinak, ahol három telephelyen működik óvoda, az iskolai létszám állandóan nő, közművelődési intézményünk van, bölcsődét építünk, védőnői szolgálat, háziorvos, körzeti megbízott működik, a hivatalban 16 főt enged a törvény a polgármester és a közterület-felügyelő nélkül. 2002-ben az akkor még négy-ötezer fős Nagykovácsiban a hivatal létszáma 34 fő volt. Idén a költségvetést 23 fős hivatali létszámmal fogadta el a testület.

ÉPÍTÉSHATÓSÁG

Nagy változás, hogy megszűnt az önálló építéshatósági ügyintézés Nagykovácsiban, de kijelölt Építéshatósági Pont vagyunk, ami további két fő alkalmazását teszi lehetővé, s azt is, hogy az ügyfélnek ne kelljen Budakeszire utaznia ügyei intézésére. A nagy kérdés az, hogyan tudják a budakeszi építéshatósági munkatársak az építkezéseket minden fázisban a nagykovácsi helyszíneken is ellenőrizni, hogy az esetleges eltérések még időben kiderüljenek. Különösen fontos ez abból a szempontból is, hogy a polgármesterek nagyon fontos építéshatósági hatáskört kaptak. Már az építési engedélyezési folyamat elején véleményezési, sőt vétójogot is kap a polgármester a főépítész és a tervtanács szakmai támogatásával, ami hatékony eszköz a település arculatának védelmében. Megalkottuk az ehhez szükséges rendeleteket, így azt is, hogy egyes, nem engedélyköteles építményeket is be kell jelenteni, mint a kerítéseket, amik a településképet alapvetően meghatározzák, s amelyeket így szakmai szempontok alapján is véleményezni tud a hivatalunk.

ISKOLAÁTADÁS

Általános iskolánk fenntartását átvette az állam, de az üzemeltetése nálunk maradt. Még nem világos minden esetben, hogy mi az, amit elfogad pedagógiai munkához kapcsolódó költségként a kincstár, mi az, amit nem. Az is kérdés még, hogy a rezsiköltséghez hozzájárul-e az állam és milyen arányban, mert az átadásról szóló szerződés ezt sem rendezi egyértelműen. A rezsiköltség kérdése ugyancsak függőben van még a járási kirendeltség számára átengedett hivatali helyiség esetében is.

KÖLTSÉGVETÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉTELEK

2013-ban a központi költségvetésből várt támogatások közül a személyi jövedelemadóból, amelyből 1990-ben még 100%-ot, az utóbbi években már csak 8%-ot, ebben az évben már egy forintot sem kapnak az önkormányzatok. A gépjármű adóból idén már csak 40% marad az önkormányzatoknál, 60% a központi költségvetést illeti. A jövő év nagy kérdése lesz, hogy az iparűzési adóból is elvonnak-e majd.

A közművelődési-könyvtári feladatellátás eddig semmilyen finanszírozást nem kapott, idén viszont nyolcmillió forintot kaptunk, bár az intézmény fenntartása 29 millió forintba kerül. Az iskolai gyermekétkeztetéshez is kapunk állami támogatást, de az ingyenes tankönyvek költségfedezete minket terhel. Összességében 2013-ban 250-300 millió forinttal kevesebb a központi finanszírozás Nagykovácsiban.

HITELÁTVÁLLALÁS

A hiteleink 51 %-áról, több mint 196 millió forint átvállalásáról állapodtunk meg, de a gyakorlatban még nem látjuk, hogy hogyan és milyen formában jutunk hozzá az átvállalt, de általunk az idén márciusi lejáratkor már kifizetett összegekhez.

IDEI BERUHÁZÁSOK

Nem panaszkodunk, hiszen nagy összegeket nyertünk európai uniós pályázatokon idén is. Az inkubátorház-projektünk lehetőséget teremt mezőgazdasági területeink hasznosítására hangyaszövetkezeti formában, s ennek keretében megújul az Öregiskola másik szárnya is. A beruházást az év végéig be szeretnénk fejezni.
Százmilliós bölcsődeépítési pályázatot nyertünk. Ugyanazon az ingatlanon a védőnői szolgálat jelenleginél méltóbb elhelyezését is megoldjuk, de csak saját forrásból. A beruházás ősszel indul, jövő nyárra készülünk el vele.

Százmilliót óvodabővítésre is nyertünk uniós pályázaton. Idén az új óvoda bővülne két csoportszobával, a régi óvoda teljes felújítása jövőre valósul meg.

Szeptemberben várhatóan akár négy-öt osztállyal indulhat az első évfolyam, így az iskolabővítés sem várathat sokat magára.

A legnagyobb beruházásunk azonban az 1,6 milliárd forintos költségvetésű Zsíros-hegyi csatornázás lesz, amely 870 ingatlant köt be a hálózatba. Mivel szennyvíztelepet nem engedtek építeni, így a beruházás része lesz egy új gerincvezeték kiépítése a fővárosig. A KEOP-pályázatnak az előkészítésére nyertünk eddig támogatást, de júniusig a kivitelezési pályázatot is be kell nyújtanunk. Innen várjuk a Nagykovácsi egy éves költségvetését kitevő pályázati támogatást a csatorna-beruházásra.

Koós Hutás Katalin


Vissza