Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A KÉPVISELÕ-TESTÜLET 2004. DECEMBER 14.-1 ÜLÉSÉRÕL

Közélet

2005-03-01


A MEZEI MÁRIA-HÁZAT az előző önkormányzati ciklusban Lelbach János, Mezei Mária özvegye az önkormányzatnak ajándékozta azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat a Metodista Egyház Idősek Otthonában elhelyezést biztosít a számára. Az épület karbantartása az önkormányzat feladata. Egy márciusi, 160 eFt értékű felújítást a Gamesz pénzhiány miatt elvégezni nem tudott. Ezt az összeget Lelbach János akkor kifizette, s most a számla kiegyenlítését kérte. A KT nem járult hozzá az összeg kifizetéséhez. 

ÚJRATÁRGYALJÁK A MEZEI MÁRIA-HÁZ AJÁNDÉKOZÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZÕDÉST. A KT felkérte a hivatalt, hogy január 25-i ülésére a Mezei Mária-ház ajándékozásáról az önkormányzat és Lelbach János között kötött szerződést újbóli megtárgyalásra terjessze be. 282/2004.(XII.14.)A KT NYILVÁNOS, KÉTFORDULÓS PÁLYÁZATOT ÍRT KI A NAGY SÁNDOR U. 20. ALATTI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE. A pályázatra egy ajánlat érkezett a Modesto Kft. (1131 Futár u. 32.) részéről a pályázatban meghatározott legalacsonyabb eladási áron, azaz 18 mFt a telek és 1 mFt a lakóház. A KT döntése alapján a polgármesternek a szerződést 2005. január 31.-ig kell megkötnie. 274/2004.(XII.14.)

A KT KORÁBBAN TERVEZTE AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁT, MELYET A SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁNAK EREDMÉNYESSÉGÉTÕL TETT FÜGGÕVÉ. Mint előző lapszámunkban arról beszámoltunk, a KT a pályázat eredményeként a Freely Kft.-vel tervez szerződést kötni február 28-ig, ezért a sportkoncepció módosítását márciusi ülésére halasztotta. 275/2004.(XII.14.)

A KT DÖNTÖTT A CZÖVEK ERNA ZENEISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Eszerint a budajenői tagintézményt törölték az okiratból, a képzési tanszakok számát 12-ről 13-ra emelték a népi hegedű feltüntetésével, s az intézmény jogállása önálló jogi személy. 276/2004.(XII.14.)

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2002-2006. KÖZÖTTI IDÕSZAKRA VONATKOZÓ POLGÁRMESTERI CIKLUSPROGRAM IDÕARÁNYOS TELJESÍTÉSÉRÕL LENDVAY ENDRE ALPOLGÁRMESTER KÉSZÍTETT BESZÁMOLÓT, melyet Bechtold Gábor javaslatára a KT csak azzal a feltétellel fogadott el, hogy az Asziszy Bt. ciklusprogramra is vonatkozó utóellenőrzésében kifogásolt hiányosságok teljesítéséről a KT a februári ülésen újból tájékoztatást kap.  A belső ellenőrzést végző cég jelentése szerint a ciklusprogram gazdasági célja a város gazdálkodásának racionalizálása, működésének szilárd alapokra helyezése. Az elérni kívánt stratégiai cél pontos, eredményhez kötött megállapítása azonban nem történt meg a ciklusprogramban, nem tartalmaz helyzetértékelést, történeti áttekintést, a település reális adottságainak, jellemzőinek, állapotának, belföldi és nemzetközi kapcsolatrendszerének ismertetését. Az egyes irányelvek ugyan sokrétű feladatokat tartalmaznak, de a megvalósítás mechanizmusára, a prioritások meghatározására nem ad évekre lebontott, követhető és ellenőrizhető irányelveket. 277/2004.(XII.14.)

2004. JÚLIUS 1-TÕL AZ ADDIG A GAMESZHOZ TARTOZÓ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI ÜGYEINEK INTÉZÉSE A POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ KERÜLTEK. A Hivatalból három takarító, a Széchenyi István Általános Iskolából 10 fő a Gameszhez került. A változásoknak megfelelően módosították a Gamesz előirányzatait.  278/2004.(XII.14.)

AZ ÖNKORMÁNYZAT A FÕ U. 154. SZ. INGATLANON TULAJDONOSA EGY 17 M2 TERÜLETÛ SZÜKSÉGLAKÁSNAK, MELYBE A KÖZELMÚLTBAN BÉRLÕKIJELÖLÉS ALAPJÁN BEKÖLTÖZÖTT EGY CSALÁD. Az ingatlanon villany, víz és gáz van, de csatorna nincs, pusztán egy használhatatlan udvari árnyékszék. Az elemi higiéniai feltételek biztosítására az önkormányzat egy bérelt mobil WC-t helyezett el az udvaron, ami havi 21 ezer forintunkba kerül. A Hivatal ajánlatokat kért be egy vízöblítéses WC beszerelésére, a lakás csatornabekötésére és a mellékvízmérő hivatalossá tételére, melyre a KT 160 eFt-ot biztosított. 279/2004.(XII.14.)

A FORGALMI REND FELÜLVIZSGÁLATA 2000. ÓTA HÚZÓDIK. A vállalkozó családi okok miatt csak 80%-ban fejezte be a munkát, melynek ellenértékét csak kis részben kapta meg. Ajánlata szerint ha az önkormányzat garanciát vállal a szerződésben rögzített összeg kifizetésére, befejezi a munkát. A KT ezt nem vállalta, bár fennáll a veszély, hogy egy új vállalkozóval az egészet az elejéről kell kezdeni, s elvész az eddig kifizetett pénz is. 

A KT A PITYPANG ÓVODA BOYLERÉNEK CSERÉJÉHEZ 554 EFT-OT ÁTCSOPORTOSÍTOTT AZ ÁLTALÁNOS TARTALÉK TERHÉRE. 280/2004 (XII.14.)

A KT A KARÁCSONYI DÍSZVILÁGÍTÁSRA 200 EFT ÁTCSOPORTOSÍTÁSÁRÓL DÖNTÖTT. Tavaly a KT 600.000,- Ft-ot szavazott meg a karácsonyi díszvilágításra, melyet az egyes bizottságok saját kereteikből még kiegészítettek. A keret felhasználásával beszerzett kellékek egy része a már kiépített műszaki feltételek között nem volt használható (pl. nem lehetett csatlakoztatni az elektromos hálózatba) vagy használata nem volt indokolt. A most rendelkezésre bocsátott összeg nem új világítóeszközök beszerzését, hanem a korábbiak felszerelését hivatott biztosítani. 281/2004.(XII.14.)

ÚJRATÁRGYALJÁK A MEZEI MÁRIA-HÁZ AJÁNDÉKOZÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZÕDÉST. A KT felkérte a hivatalt, hogy január 25-i ülésére a Mezei Mária-ház ajándékozásáról az önkormányzat és Lelbach János között kötött szerződést újbóli megtárgyalásra terjessze be. 282/2004.(XII.14.)

A KT A DECEMBER 5-I NÉPSZAVAZÁS SORÁN A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK NAPKÖZBENI ÉTKEZTETÉSÉRE UTÓLAG 42 EFT-OT BIZTOSÍTOTT. 283/2004.(XII.14.)

A KT A ZÁROLT KERETEKBÕL ÖSSZEGEKET OLDOTT FEL AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYES INTÉZMÉNYEI SZAKMAI PROGRAMJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ: Híd Családsegítő 170 eFt, Erkel Ferenc Művelődési Központ 100 eFt, Idősek Napközi Otthona 80 eFt, Széchenyi István Általános Iskola 55 eFt, Nagy Sándor József Gimnázium 25 eFt, Könyvtár, 25 eFt, Czövek Erna Zeneiskola 20 eFt, Szivárvány Óvoda 20 eFt, Pitypang Óvoda 20 eFt, falukarácsony 10 eFt, Romkert 45 eFt. 284/2004.(XII.14.)

A KT BUDAKESZI INFORMATIKAI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSÉRE létrehozott ad hoc bizottságról szóló 243/2003.(IX.30) sz. határozatának 1. pontjában szereplő határidőt, amit egyszer már a 309/2004.(XII.16.) sz. határozatával módosított, most 2005. június 30-ra újra meghosszabbította. Az eredeti határidő 2003. június 10. volt a szerződéskötésre Budakeszi informatikai hálózatának fejlesztése érdekében. 285/2004.(XII.14.)

A FÕ U. ÉS A KOSSUTH U. SARKÁN A RÉGI MOZI ÉS LAKÓHÁZ ELADÁSÁRA még 1995-ben írt ki pályázatot az önkormányzat, s 1996 végén szerződést is kötött a nyertes V.A.M Design Kft-vel, aki vállalta, hogy két éven belül kész a bemutatóteremnek szánt beruházás. A csak 1998-ban beadott engedélyezési tervet azonban az önkormányzat elutasította, mivel az épület méretei és egyéb műszaki adatai nem feleltek meg a faluközpontra vonatkozó elképzeléseknek és szabályozásnak. Több forduló után építési engedélyt a hivatal csak 2001 végén tudott kiadni, melynek alapján csak 2003. végén kezdődött az építkezés. A kivitelező 2004 nyarán – valószínűleg elszámolási problémák miatt - elvonult anélkül, hogy befejezte volna a munkát. A tulajdonos a közterületet is érintő munkákért, a járda melletti, 6 m mély árokért felelősséget nem vállal, mivel arra engedélyt a kivitelező kért és kapott az önkormányzattól. A Hivatal az ideiglenes kerítés elbontására, a két méteres járda visszaállítására, a telekhatáron új kerítés felállítására, a 6 m mély árok betemetésére kizárólag Kerekes Mihály vállalkozótól kért ajánlatot, melynek végösszege 1.435.000,- Ft. Max. eddig az öszszegig vállalt kötelezettséget a KT a fenti munkálatok elvégzésére, mely összeget utólag az építtetőn próbálja majd behajtani az önkormányzat. 286/2004.(XII.14.)

A KT 2005-RE VONATKOZÓ ÜLÉSTERVÉT ELFOGADTA. 287/2004.(XII.14.)

A KT KIEMELT ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 2005-RE EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT REMETESZÕLÕS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁVAL. 288/2004.(XII.14.)

A KT A 182/2004.(VIII.17.) SZ. HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁVAL A PITYPANG ÉS A SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIRENDJÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁT JANUÁRI ÜLÉSÉRE HALASZTOTTA. 289/2004.(XII.14.)

A KT ELFOGADTA A TARKABARKA-KUNTERBUNT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁBAN A FÉRÕHELYEK SZÁMÁNAK 110-RE CSÖKKENTÉSÉT. 290/2004.(XII.14.)

A KT ÚGY DÖNTÖTT, HOGY 2005-BEN NEM ÁLDOZ 300 EZER FORINTOT AZ AKTUALIZÁLT BUDAKESZI VÁROSI TELEFONKÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE. 291/2004.(XII.14.)

A KT AZ IPARCIKK PIAC ÜZEMELTETÉSÉRE A HARCZ ÉS TSA KFT-VEL KÖTÖTT SZERZÕDÉST 2005. június 30-ig meghosszabbította és döntött a bérleti díj inflációval megegyező mértékű emeléséről. 292/2004.(XII.14.)

A KT A TARTALÉKALAPBÓL 30.000 FT-TAL TÁMOGATTA az Arany János Múzeum – Nemzeti Emlékhely Alapítvány kiadásában megjelenő „Pest – Pilis – Solt vármegye népe a XVIII. Században és a „Mária Terézia úrbéri összeírása Pest – Pilis – Solt vármegyében” könyvek megjelenését. 293/2004.(XII.14.)

A KT MEGHOSSZABBÍTOTTA A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM, AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI PROGRAM ÉS A PETÕFI UTCAI ISKOLA-TAGOZAT LÉTREHOZÁSÁNAK EDDIG TERVEZETT HATÁRIDÕIT. 294/2004.(XII.14.)

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSSZERVEZÉSI KONCEPCIÓ. Az önkormányzat a szociális, egészségügyi, közoktatási és közművelődési intézmények vezetőinek, a helyi egyházak, alapítványok és civil szervezetek képviselőinek bevonásával Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciót készített, melyet jóváhagyásra megküldött Pest Megye Önkormányzatának. Mivel ennek a koncepciónak a része az idősek átmeneti elhelyezése, az erről való döntést a megyei vélemény megérkezése utánra halasztotta. 295/2004.(XII.14.)

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP. A 280/2004.(X.20.) korm. rendelet értelmében minden 100 ezer fő feletti településen és az agglomerációk közigazgatási területén belül, valamint Budapest és vonzáskörzetének (Dunakeszi, Fót, Kistarcsa, Csömör, Kerepes, Pécel, Vecsés, Gyál, Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Diósd, Érd, Halásztelek, Törökbálint, Budaörs, Budakeszi, Solymár, Üröm, Budakalász, Pomáz, Szentendre) stratégiai zajtérképet kell készíteniük. Az ennek előkészítéséről szóló, december 9-i konferencián a képviselő-testület az önkormányzati részvétel mellett döntött. 296/2004.(XII.14.)

E-KÖZIGAZGATÁS. A Datakart Geodézia Kft. pályázatot írt ki a térképalapú településirányítás alapjainak megteremtésére, az önkormányzatok többfelhasználós, webes felületű, moduláris felépítésű alap térinformatikai rendszerének kiépítésére az e-közigazgatás megvalósításához. Az elnyerhető támogatás mindössze két millió forint, melyhez az önkormányzat az 5%-os önrészt pályázati önrész előirányzatból biztosítja, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy nyerés esetén támogatási szerződést köt a Datakart Geodézia Kft-vel és egy éven át kifizet 300 ezer forintot a cég részére szaktanácsadás és rendszerfelügyelet címen. 97/2004.(XII.14.)

KÉTMILLIÓ A POLGÁRÕRSÉGNEK? A KT jóváhagyta azt a megállapodást, melyet az önkormányzat a Városfejlesztő Egyesület (elnök Kulcsár András) polgárőrségével (elnök Karvaly Nándor) köt. A szerződésben az önkormányzat vállalja, hogy évente 2.000.000,- Ft-ot fizet a Városfejlesztő Egyesület polgárőrségének, valamint szolgálati helységet és Matáv-vonalat biztosít a számukra. Híradástechnikai eszközeiket elhelyezhetik önkormányzati épületeken. A Polgárőrség vezetőinek az önkormányzat kiadja a közterületeket érintő szabálysértések helyszíneit, rendszeresen tájékoztatja őket és elősegíti képzésüket. Fénymásolhatnak a hivatalban és a kiemelkedő szolgálatot teljesítő polgárőröknek 50%-os súlyadókedvezményt ad az önkormányzat. A polgárőrség ezért évente legalább egy alkalommal bűnmegelőzési tájékoztatást szervez az óvodásoknak és az iskolák tanulói számára, részt vesz ilyen tartalmú kiadványok terjesztésében, kialakítja a SZEM - Szomszédok Egymásért Mozgalmat, figyelő-jelző szolgálatot működtet, és élőerővel támogatja az önkormányzat szabálysértési (építéshatósági és közterületi) ügyekben eljáró dolgozóinak a munkáját. 298/2004.(XII.14.)

ISKOLATEJ PROGRAM. A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium által kétszer is meghirdetett iskolatej-programban Budakeszi önkormányzata nem kívánt részt venni. Készítettek viszont egy kérdőívet, mely a helyi gyerekek szociális helyzetének név nélküli felmérésére szolgál.  A Népjóléti Bizottság feladata lesz az adatok összegzése, melyekről a januári testületi ülésen újból hallunk majd. 299/2004.(XII.14.)

SOMLÓVÁRI JÓZSEFNÉ TANÁCSNOK ÉVES MUNKABESZÁMOLÓJÁT A KT ELFOGADTA. Ebben a tanácsnok tételesen felsorolta azokat az eseményeket és helyi rendezvényeket, amelyeken személyesen részt vett, ide sorolva a testületi üléseket és a lakossági fórumokat is. Kifogásolta, hogy nem biztosítottak a feltételek ahhoz, hogy szándékainak megfelelő esztétikai és környezetápolási feladatokat láthasson el. „Egyedül nem megy…” címmel pedig a januári testületi ülésre előterjesztést helyezett kilátásba. 

A JEGYZÕ TÁJÉKOZTATTA A KT-T, HOGY A VÉGÁLLOMÁSON ÉKTELENKEDÕ KAKAS-BÜFÉNEK A MÛKÖDÉSI ENGEDÉLYÉT AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉG 2000. NOVEMBER 2-ÁN VISSZAVONTA. Az ezzel kapcsolatos felülvizsgálatot a Pest Megyei Bíróság 2001. augusztus 30-án elutasította. Szűcs Zoltán pert indított az önkormányzat ellen közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésére, amely még jelenleg is zajlik.  

A KT ELFOGADTA A POLGÁRMESTER TÁJÉKOZTATÓJÁT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI LEGFONTOSABB ESEMÉNYEKRÕL. Eszerint részt vett a budakeszi rendőrőrs műszaki bejárásán, Lendvay Endre alpolgármester az OTP fogadásán. A szavazatszámláló bizottság eskütételén, az általános iskola jótékonysági estjén, a Kapaszkodó Klub és a német kisebbségi önkormányzat karácsonyán kívül a helyi konyhákat üzemeltető Pensio 17 Kft képviselőit fogadta a dolgozók panaszaival kapcsolatos egyeztetésekre.

A KT A LEJÁRT HATÁRIDEJÛ HATÁROZATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓT ELFOGADTA. 300/2004.(XII.14.)

BIOPIAC ÉS AUTÓPARKOLÓ A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTNÁL. A KT hozzájárult, hogy az Erkel Ferenc Művelődési Központ a Fő u. 102. és 104 alatti, hasznosításra váró önkormányzati ingatlanokon átmenetileg autóparkolót és biopiacot működtessen. A megállapodás egy évre szól és meghosszabbítható. A parkoló és a biopiac kialakítása a művelődési ház feladata, de a bevétel is az övé. 301/2004.(XII.14.)

AZ EGÉSZSÉGES DIÁKÉTKEZTETÉS KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK TAGJAI: Bóra Lajosné elnök, Bárkányi Józsefné és Sigmondné Borz Judit. A Felügyelő Bizottság tagjai Szabó Ferencné, Csikós Lászlóné és Billein Piroska.

A KT SZERZÕDÉST KÖTÖTT SZENTPÁLY-JUHÁSZ MIKLÓS CÉGÉVEL, A SIGNIFER BT-VEL A BUDAKESZI HÍRMONDÓ FÕSZERKESZTÕI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA A FÕSZERKESZTÕI PÁLYÁZAT LEZÁRÁSÁIG. A pályázat a testület november 30-i döntésével zárult le, amikor a KT a pályázat nyertesének Szentpály-Juhász Miklóst hirdette meg, és 5 évre bízta meg lapjának szerkesztésével. Az átmeneti időszakra a főszerkesztő díjazása 96.750 Ft/hó + 11.250,- Ft az önkormányzati tudósítások elkészítéséért havonta. Ezen felül külön főszerkesztői iroda működtetésére (mivel a szerkesztőség a polgármesteri hivatal épületében van), további 60.000,- Ft-ot kap havonta.

A KT ELFOGADTA A KESZIVÍZ KFT-VEL KÖTÖTT ÜZEMELTETÉSI SZERZÕDÉS AKTUÁLIS MÓDOSÍTÁSAIT. 304/2004.(XII.14.)

A PROHÁSZKA OTTOKÁR KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖNKORMÁNYZATI FELADATOT VÁLLAL ÁT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOROSZTÁLY (ALGIMNÁZIUM) OKTATÁSÁVAL. Ezért az önkormányzat a gimnázium fenntartójával, a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatallal kötött megállapodás alapján évente 5 millió forinttal támogatja az intézményt, amely a 2004-re vonatkozó támogatást decemberig nem kapta meg. A Prohászka a diákétkeztetést 2004. június végéig a Gamesszal oldotta meg, a Gamesz árajánlata alapján a részükre kiállított számlát rendre kifizették. Egy 2004. április 20-án kelt, de a gimnázium vezetésének csak szeptember végén megküldött polgármesteri levél szerint azonban 2004-ben az önkormányzat a saját intézményeiben alkalmazott étkezési díjat számlázta a gimnáziumnak, az étkezési normatívát viszont nem az önkormányzat kapta, hanem a gimnázium fenntartója. Erre hivatkozással az önkormányzat arról értesítette a gimnázium vezetését, hogy a 2004. évi ötmilliós támogatást a téves számlázás miatt a gimnázium tekintse teljesítettnek. A gimnáziumot érzékenyen érintette a váratlan helyzet, különös tekintettel az egyházi gimnáziumok csökkenő támogatására. A helyzet megoldására a KT azt a döntést hozta, hogy a Prohászkának 2004-re nyújtott támogatás összegét 5-ről 7,5 millió forintra emeli, amiből a gimnázium az 5 millió forintot nem, de a két és fél milliót megkapja. A 2005. évi támogatás 5,9, míg a 2006. évi 6,7 millió forint lesz. A KT felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Prohászka Gimnázium számára kiállított téves számlákról tételes kimutatás készüljön. 305/2004.(XII.14.)

INGATLANELADÁS. A KT a Közlekedési Felügyelet pozitív döntése esetén hozzájárul ahhoz, hogy a Batthyány u. 33. és a 35. szám által érintett zsákutca 34 m2-es részét Wagner Gábor az önkormányzattól megvásárolja azzal a feltétellel, hogy a területről a csapadékvíz elvezetését megoldja, öt évre visszamenűleg a terület jogtalan használatáért 1000 Ft/m2/év használati díjat fizet és behajthatatlan bírósági kártérítési igény esetén az önkormányzatnak az eredeti vételáron visszavásárlási joga van, melyet a tulajdoni lapra is felvezetnek. 306/2004.(XII.14.)

AZ ÁPV RT.-TÕL ÉS A VIKING EXECUTIVE GOLF KLUB KFT. 1998-BAN 10 ÉVRE MEGKAPTA A HASZNÁLATI JOGOT A TELKI ÚTTÓL BALRA ESÕ 84 HA TERÜLETRE. Golfklub létesítésével próbálkoztak korábban, de az önkormányzat számára nem tudták hitelt érdemlően bizonyítani szándékuk komolyságát és valódiságát. Most egy új partnerrel jelentkeztek, az IWR Management Kft-vel, amely ajánlatával arra vállal kötelezettséget, hogy 62 milliárd forint értékű turisztikai, sport- és rekreációs beruházást valósít meg a területen. A projekt elemei: 1. Lovasparadicsom (rodeo- és westernlovaglás, gyógylovaglás, wellness terület lovaknak, kombinált ügető, galopp és edzőpálya, lóklinika, lovas étterem, Locas TV-csatorna. 2. Western-város (szalonok, bárok, country zene, indiánok és trapperek, sheriff-iroda, lóállomás, aranymosás, stb.) 3. Kolumbusz tojása, melynek a sárgája képzési, kongresszusi, szemináriumi és multimédia központot jelent egyedülálló építészeti kialakítással, „Modern Reklámmúzeummal”, négy csillagos szállodával, fitness és welness lehetőségekkel. 4. 18 lyukú golfpálya. A beruházó Budakeszi számára 600 millió támogatást helyezett kilátásba a megállapodás létre jötte esetén, valamint a projekt részeként megvalósulna az elkerülő út Budaörsi út – Telki út közötti szakasza. A KT úgy döntött, hogy támogatja a tárgyalások megkezdését a beruházóval, melyre munkacsoportot hoz létre a polgármester, az alpolgármesterek a Pénzügyi, a Városfejlesztési és az Ifjúsági és Sportbizottság elnökeinek bevonásával. A KT felkérte a főépítészt, hogy a város településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatát a projekt igényeinek megfelelően módosítsa, a hivatalt pedig a szerződés előkészítésére kérte fel. 307/2004.(XII.14.)

(további részletek 2005. márciusi lapszámunk 13. oldalán)

Rendeletek

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS RENDJÉRÕL, ENGEDÉLYEZÉSÉRÕL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA: A közterület-használat ügyében a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jár el minden „nagyberuházás” ügyében. Nagyberuházáson a rendelet a 100 mFt feletti beruházásokat érti, melyekre a 100 Ft/m2/hó díjtétel érvényes. 57/2004

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA: a 2005. évi költségvetés elfogadásáig a KT rendeletben szabályozta, hogy a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények működési kiadásaikat a tavalyi időarányos részében kell, hogy korlátozzák. Nem önkormányzati intézmények, alapítványok és civilszervezetek számra kifizetés csak a 2004. évi szerződések alapján lehetséges. Bizottsági határozat alapján bizottsági keretből csak január 31.-ig teljesíthető kifizetés. Illetményelőleg címén a hivatalnak 150 eFt, a Gamesznek 100, az általános iskolának 80, a Nagy Sándor Gimnáziumnak 50, a Művelődési Központnak 10 eFt-ot engedélyezett. Új kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető csak a pénzmaradvány terhére, testületi jóváhagyással. 58/2004.

A SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA: A KT az önkormányzati konyhákat üzemeltető vállalkozó kérésére az étkezési díjak 5%-os emeléséről döntött. Bechtold Gábor képviselő felhívta a figyelmet, hogy három gyermeke közül az egyik Budapesten, a másik a Prohászkában, a harmadik a Széchenyi István Általános Iskolában tanul, s az általános iskolába járó gyermeke után kell a legmagasabb étkezési díjat fizetnie, 20-25%-kal többet, mint pl. Budapesten. A vitában erkölcsi kérdésként merült fel, hogy mi fontos az önkormányzat számára? Az, hogy a szülők ne fizessenek többet, mint a környező településeken, vagy a megfelelő hozam garantálása a vállalkozó számára? Az önkormányzati étkeztetés térítési díját indokolatlanul magasnak tartja és az 5%-os növelés helyett a 10%-os csökkentésre tett javaslatot, melyet a KT 2 mellette, 6 ellene, 8 tartózkodással nem fogadott el, s az emelés mellett döntött. Eszerint január 1-től a szociális étkeztetés napi intézményi térítési díja 396,- Ft. Ha az ellátásban részesülő családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori legkisebb öszszegét, a 23.201 Ft-ot, nem kell fizetnie. 23.201-30.160 Ft közötti, egy f?re es? jövedelemnél 40 Ft-ot kell fizetnie a napi ellátásért. 30.161 – 37.120 között 79 Ft-ot, 37.121 – 44.080 között 119 Ft-ot, 44.081 – 50.040 között 158 Ft-ot, 50.041 – 58.000 között 198 Ft-ot, 58.001 – 64960 között 317 Ft-ot, míg 64.961 – 71.920 Ft közötti, egy főre eső jövedelem esetén 356 Ft-ot. E fölött pedig a teljes összeg, a 396 Ft fizetendő. 59/2004.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT GYERMEKVÉDELMI, SZOCIÁLIS, KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN ELLÁTOTTAK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETBEN a KT szintén az 5%-os emelésről döntött. Eszerint a napi ellátás teljes díja a bölcsődében 270 Ft (az ebéd 174 Ft), az óvodákban 258 Ft (az ebéd 170 Ft), az általános iskolában 363 Ft (az ebéd 237 Ft), a Nagy Sándor József Gimnáziumban 374 Ft, (az ebéd 250 Ft). A munkahelyi étkezés és vendégétkezés ára háromszori étkezés esetén a bölcsődében 515 Ft (csak ebéd 321), az óvodákban 474 Ft (315 az ebéd), a vendégebéd pedig 388. A gimnáziumban 462 a dolgozók ebédje, míg a vendégebéd 388 Ft. Az általános iskolában a napi ellátás 670 Ft, a munkahelyi ebéd 438, míg a vendégebéd 388 Ft. 60/2004.

AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ RENDELET AZ ALÁBBIAK SZERINT VÁLTOZOTT: A vállalkozási szintű adóalap csökkenthető az adóévi működés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai létszámhoz képest bekövetkezett – főben kifejezett – növekménye után 1 mFt-tal. Piaci és vásározó kiskereskedők esetén az adó mértéke naptári naponként 1000 helyett 800 Ft, míg más, telephellyel nem rendelkező vállalkozó esetében naptári naponként 5000 helyett 1500 Ft. 61/2004.

RENDELETEK A VÍZDÍJRÓL ÉS A CSATORNADÍJRÓL: A KT az ivóvíz esetében a szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági árként a 131,60 Ft + áfa árat határozta meg 2005-re. A szennyvízelvezetésnél ugyanez 312,- Ft + áfa. A lakossági fogyasztók esetében az önkormányzat az ivóvízdíjhoz nem ad támogatást, míg a csatornadíjhoz 131,- Ft + áfa támogatást biztosít. 62/2004. és 63/2004.

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ RENDELET ALAPJÁN a szennyvíz kibocsátójának magának kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a 11742348-15390022-039200000 számú számla javára önadózás formájában a tárgyévet követő március 31-ig a talajterhelési díjat, mely az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi majd. A díj alapja a locsolásra használt mennyiséggel csökkentett vízfogyasztás. Az új adót az önkormányzat adóhatósága által rendszeresített nyomtatványon kell majd fizetnünk. Mivel a rendelkezés 2005. január 1-től hatályos, így a 2005-re vonatkozó bevallásunkat 2006. március 31-ig kell megtennünk. 64/2004.

SZENNYVÍZKEZELÉS. Budakeszin jelenleg a Keszivíz Kft. végzi a szennyvíz ártalmatlanítását, szállítását. Ez a társaság rendelkezik az ehhez szükséges szállító- és tisztító kapacitással és engedélyekkel, de kizárólagossága ezen a területen csak 2004. december 31-ig szólt. E szolgáltatás ellátására közbeszerzési pályázatot kellene kiírni, de az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik a hatályos jogszabályoknak megfelelő közbeszerzési szabályzattal, ezért átmeneti megoldásként további egy évre a Keszivíz Kft-t bízta meg e feladatok ellátásával. 65/2004.

A KT a közművelődési rendelet tárgyalását a januári ülésére halasztotta.

Koós Hutás Katalin összeállítása


Vissza