Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Gazdasági vezető Nagykovácsiba

Gazdasági rovat > Nagykovácsi

2013-04-29


Gazdasági vezetőt keresnek a Nagykovácsi a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportjának vezetésére, határozatlan idejű megbízással. A pályázatokat május 10-ig várják.

A pályázatokat május 10-ig várjákNagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
„Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
gazdasági vezető
munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 16. pontja alapján pénzügyi igazgatási feladatok.

Ellátandó feladatok: Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 9. §-ában meghatározott feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Pénzügyi és gazdálkodási feladatok.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Pénzügy csoport.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4 fő.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 

 Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- Főiskola, felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség, vagy a felsőoktatásban szerzett egyéb végzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- jogszabály szerinti próbaidő kikötése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- pénzügyi területen eltöltött – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- költségvetési szervnél eltöltött – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-  iskolai és szakmai végzettséget igazoló okmányok másolata,
-  motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Pataki Csilla jegyző nyújt, a 06-26-389-566 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 07-27/2/2013., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Polgármester egyetértésével a Jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 22.


Vissza