Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


2014-ig biztosan Budajenővel közös a hivatal

Közélet > Tök

2013-05-09


Tök januártól Budajenővel, Remeteszőlőssel közösen, kistelepülési összefogással, közös hivatal fenntartásával igyekszik megfelelni törvényi kötelezettségeinek. Az idén 136 milliós költségvetéssel működő Tök a már évek óta húzódó csatorna-beruházás megvalósítására törekszik. Balogh Kálmán polgármesterrel Koós Hutás Katalin beszélgetett.

2013. január elsejétől hatályos az önkormányzati törvénynek az a módosítása, miszerint a 2000 főnél kisebb településeknek a hivatali működésüket valamilyen összefogásban kell megvalósítaniuk. A rendszerváltás óta Tök önálló hivatallal működött. 2011-ben azonban Zsámbékkal körjegyzőségben folytatták. Egy év után végül mégis az elválás mellett döntöttek. Miért?
- Egy kistelepülés szervezetileg nehezen illeszthető bele egy város struktúrájába. Az együttműködésben résztvevők személyes hozzáállása is meghatározó abban, hogy az óhatatlanul felmerülő felszültségeket sikerül-e megfelelően oldani. Egyik településnek sem volt még ebben tapasztalata. De megváltoztak a finanszírozási feltételek is. Összességében a testület úgy látta, hogy azok az elképzelések, amiket vártunk ettől a felállástól, nem mindenben teljesültek, ezért az új feltételek mellett új megoldást kerestünk: a három kistelepülés, Budajenő, Tök és Remeteszőlős összefogott, hogy a törvényi kötelezettségeit együttműködésben teljesítse.

- Bár számos feladattal már nem a töki hivatalnak kell foglalkoznia, az ezzel összefüggésben kiesett bevétel milyen nagyságrendű?
- Durván 20-30 millió forint az elmaradt költésvetési bevétela személyi jövedelemadó visszaosztott részének és a gépjárműadó 60%é-os elvonása miatt.

- Ez megmutatkozik-e a település életében, az önkormányzat szolgáltatásaiban?
- Az önkormányzat működésében nem lesz fennakadás, mert a költségvetésünk tartalmazza az ehhez szükséges fedezetet, de sok függ az erre az évre tervezett iparűzési adóbevételek teljesülésétől. A szociális ügyek egy részét, az építéshatósági feladatokat vette át a járás. Nagy változást ez nem hozott az életünkben, mert már legalább tíz éve Budakeszi a töki építéshatósági ügyek intézője. A ránk háruló szociális ügyek intézését is már legalább hat éve a budakeszi HÍD Családsegítő Szolgálattal közösen végezzük. A logopédus és a gyógytestnevelési szolgáltatás megoldásában pedig majd a járáson belüli településekkel keresünk közös megoldást.

- Mi lesz a sorsa a több mint három éve húzódó csatorna-beruházásnak?
- 2010-ben adminisztrációs hiba miatt kiestünk az európai uniós csatorna-beruházási pályázatból. A második körben késve benyújtott hiánypótlások a támogatási szerződésünk lejárta után érkeztek be, s ezzel az önkormányzat a szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget. Az ellenünk indított szabálytalansági eljárás következménye, hogy még több mint húszmillió forintot vissza is kell fizetnünk a pályázatot kiíró félnek, bár még mindig folyik az egyezkedés, hogy milyen feltételekkel. A pályázatot 2011 szeptemberében újra beadtuk és 500 milliós támogatást nyertünk. Az egész beruházás közel 800 millió forint. A szennyvizünket Zsámbék fogadja be, ami növeli az ottani tisztítómű hatékonyságát.

- A Pilis-Buda-Zsámbék kistérségi társulás jogutód nélküli megszűnésével Töknek milyen társulási tervei vannak?
- Úgy látom, hogy a budakeszi járáson belül a települések nagy része az együttműködést várja bizonyos feladatok megoldására. Mi is keressük a lehetőséget, hogy a logopédusi és a gyógytestnevelési, esetleg más feladatokat mely településekkel közösen tudjuk majd ellátni. Júniusig ugyanis még működik a Budaörsi Kistérségi Társuláson belül az eddig kialakított forma, de júniustól az együttműködés új formáit kell megtalálnunk.


Vissza