Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Fiatal település határozott elképzelésekkel

Közélet > Herceghalom

2013-05-25


Erdősi László polgármester politikai pályafutása még 1990-ben kezdődött, amikor az I. kerületben egyéniben megválasztott önkormányzati képviselő, majd alpolgármester lett. A 2001-ben nyugdíjba vonult válogatott öttusázó villamosmérnök nyugalomra vágyott, mikor Herceghalomba költözött, de ez nem abban a formában sikerült, ahogy eredetileg elgondolta: az előző ciklusban már képviselő- és polgármesterjelöltként is indult a helyi választáson, s a polgármesteri posztért vívott versenyben mindössze 11 szavazattal maradt le a falut a rendszerváltás óta öt cikluson át vezető Schnaider Lászlóval szemben.

2010-ben négy jelöltből - Schnaider nem indult - Erdősi László nyert, függetlenként, de Fidesz-támogatással. Lapunknak Erdősi László polgármester nyilatkozott.

- A félmilliárdos költségvetéssel működő, összközműves, kétezer fős falu önálló településként nem is olyan régen létezik.
- A Biatorbágyhoz tartozó Herceghalomnak 1985-ben sikerült a biatorbágy-herceghalmi majorságról leválnia, s a társközségi rangot megszereznie, majd a község 1990-ben önállósodott. A biatorbágy-herceghalmi majorság Sándor Móric birtoka volt, aminek ugyan nem itt volt a központja, de itt voltak a legjobb földjei. Olyannyira, hogy itt nem csak az elmúlt évtizedekben, de már az 1800-as években is folytak mezőgazdasági kutatások. A Széchenyi által meghirdetett lótenyésztési, takarmányozási, modernizálási törekvések megvalósításában a Sándor-birtok élen járt. Az 1847-1857 közötti időszakra tehető a herceghalmi major kialakulása. E hagyomány folytatása szerencsére a II. világháború után sem szakadt meg. Herceghalomban sikeres kísérleti gazdaság működött, s a helyzeten csak lendített az Állattenyésztési Kutató Intézet (ÁKI) ide költözése. Egészen a hetvenes évekig folytak itt állattenyésztéssel kapcsolatos kutatások. Versenylovakat is tenyésztettek, még lovas pálya is működött ezen a területen. A jelenleg is itt működő kutatóintézet világhírnévre tett szert. Kitelepült a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Sebészeti Tanszékének a gyakorló oktatása is. Bérci György, magyar származású orvosprofesszor, a laparoszkópos sebészet forradalmasítója nevét viseli, aki részt vett az avatáson is. Õsszel pedig a tanszékhez kapcsolódóan egy magyar-német-svájci, implantátumokkal foglalkozó kutatócsoport kezdi meg a működését magyar irányítás alatt. 

Úgy tűnik tehát, hogy a hagyományosan mezőgazdasági profil markánsan a kutatás-fejlesztés irányába módosul.
- Herceghalom a Talentis központja, amely az első közép-kelet-európai Szilíciumvölgy kialakítása érdekében már tett jelentős lépéseket, még ha a jelenlegi gazdasági helyzet meg is akasztotta a folytatást. A fejlesztéseik azonban látszódnak – az Abacus-szálloda, a Vitalis – lakótelep vagy a helyi vállalkozásokat segítő inkubátorház.

A Talentis bizonyára a legnagyobb adófizető a településen.
- Egyáltalán nem. Nálunk működik a TESCO logisztikai Központja, amely annyi adót fizet, mint a többi helyi vállalkozás együttvéve. De jelentős vállalkozásunk és adófizetőnk a mezőgazdasági profilt erősítő Agrosystem Mezőgazdasági Zrt. is.

- A lakosság összetétele mennyiben igazodik az itt működő vállalkozások tevékenységi köréhez?
- Az itt élők közül csak kevesen dolgoznak helyben. Tatabánya, Székesfehérvár, de legfőképpen Budapest biztosít számukra munkahelyet. Az utóbbi néhány évben érkezett betelepülőink fiatal, 30-45 év közötti értelmiségi házaspárok sok gyerekkel – az elkövetkező években várhatóan még több gyerekkel. A régi és az új lakosság él itt együtt, az újak lassan már egy kicsit nagyobb létszámmal és nagyobb igényekkel is.

A Kulturális Egyházi Központ

- Milyen intézményeket tart fenn az önkormányzat?
- Nyolc osztályos általános iskola, hat csoportos óvoda, községi könyvtár. Kulturális Egyházi Központunkban (KEK) négy történelmi egyház működik, de művelődési házként, közösségi térként is használjuk az épületet. Van orvosi és fogorvosi rendelőnk, gyógyszertárunk, védőnői hálózatunk A gyermekjóléti, házi ellátást, az idősek gondozását, a logopédiai szolgáltatást kistérségi összefogással oldottuk meg. Az együttműködés fenntartásában gondolkodunk továbbra is. A kistérségek átalakulása miatt arra az eshetőségre is felkészültünk, hogy az új rendszerek felállásáig tartalékképzés révén önerőből is finanszírozhassuk ezeket a szolgáltatásokat. Közösségi intézményeink mind újonnan, már az önkormányzatiság alatt készült épületekben működnek. Mindezt úgy oldottuk meg elődeinkkel együtt, hogy egyetlen fillér adósságunk nincs és az önkormányzat nem is vett fel sosem hitelt.

A polgármesteri hivatal

- Ezt kevesen tudják elmondani magukról. Mi annak az oka, hogy nincs adóságuk és ráadásul jelentős tartalékokkal is rendelkeznek?
- A takarékosság és a nagyon jó munkatársi gárda. A jelenlegi hivatal munkatársai megbízható szakmai támogatást nyújtanak. Nagyon jó az új jegyzőnk: ha elmondom, mi az, amit meg szeretnénk megvalósítani, ő elmondja mindazt a jogi lehetőséget, ahogyan ezt meg lehet valósítani. A jelenlegi képviselő-testület tagjai is okosan és megfontoltan terveznek és döntenek.

- Mik a terveik erre az évre?
- Ifjúsági terek kialakítására dolgoztunk ki egy programot, hogy megfelelő környezetet biztosíthassunk az örvendetesen szép számban itt élő, felnövekvő gyerekeink számára. Jelenleg egy leharcolt focipályával és egy betonos kosárlabda pályával rendelkezünk. A kisebbek számára most korszerűsítjük az egyik játszóterünket a Móric-ligetben, ahol az idősebb korosztály számára is lesz kikapcsolódási, pihenési lehetőség. Gördeszka-pályánk kivitelezés előtt áll és pályáztunk egy 20 x 40-esműfüves sportpályára is. A régi focipályánkat is újrafüvesítjük, fúrt kúttal a locsolást is megoldjuk. És természetesen igyekszünk az útfelújítási gondjainkon is enyhíteni. Korábban pályázatok révén jelentős állami támogatásban részesültek az ilyen projektek, minden egyes forint mellé az állam adott egy másik forintot. A legutóbbi önkormányzati ciklusban ez a támogatás megszűnt. A hiányt takarékossággal próbáljuk pótolni, de így sokkal lassabban megy, mint szeretnénk. Mint olyan település, amelynek az adósságát az államnak nem kellett átvállalnia, mert nem volt, arra a kormányzati megkeresésre, hogy mivel segíthetnek nekünk, ezt a lehetőséget kértük vissza, ha beruházunk.

A községi könyvtár

Koós Hutás Katalin


Vissza