Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Megújul a budajenői templom

> Budajenő

2005-09-01


Július végén megkezdődtek azok a munkálatok amelyek a jövőre 250 éves Szent Péter és Pál római katolikus templom állagának belső és külső megújulását szolgálják. A nem kis anyagi áldozattal járó (előzetes számítás szerint a költségek elérik 30 mFt-ot és a jövő esztendőre is átnyúló munkák a vakolat felújítástól a villámvédelem kiépítésén, a toronyóra beüzemelésén keresztül az elkorhadt nyílászárók cseréjéig szinte mindenre kiterjednek.„Budajenő népességének a XVIII. század első felében bekövetkezett gyors növekedése hamarosan felvetette a kálváriahegyi kápolnánál nagyobb templom felépítésének szükségességét. 1755-ben a hegy patrónusa, a Muslay család feje elhatározta, hogy új plébániatemplomot építtet. A terveket Oraschek Ignáctól, a budai kőműves céh egyik mesterétől rendelték meg. Oraschek kamarai építész volt, Grassalkovich Antalnak, a budai királyi vár építésvezetőjének a pártfogoltja, s a várpalota mellett az esztergomi várhegy és a bazilika építkezésein is részt vett. A kivitelezési munkákkal - miután jó „ajánlólevélnek” bizonyult számára a pesti egyetemi templomon végzett munkája – a felső-sziléziai származású Martin Sigl(Siegl) nevű pallért bízták meg. A templomépítés 1756-ban kezdődött- az alapkövet április 28-án a jezsuita szerzetesek rektora áldotta meg- és 1759-ig tartott. A jellegében, stílusában egyszerű barokk templom a Kossuth Lajos utcában áll, fákkal beültetett téren. Vaskos falpillérekkel és hevederekkel két szakaszra osztott csehboltozatos hajóból és négyzetes, hasonló boltozatú szentélyből tevődik össze. A szentélyhez kétoldalt szimmetrikusan elhelyezett mellékterek, sekrestyék csatlakoznak. A templom berendezéséből elsőként az 1770 körül készült copf stílusú főoltárt kell megemlíteni, melynek középső, félkötíves fülkéjében a templom patrónusainak, Péter és Pál apostolnak a stukkószobra áll. A szószék szintén copf stílusú, hangvetőjét Evangélista Szent János szépen faragott fa szobra díszíti. Figyelemre méltó művészi értéket képvisel az északi oldalon álló Szent Kereszt oltár feletti osztrák olajkép is, amely Krisztust ábrázolja a kereszten. A jobb oldalon felállított első oltáron egy Szent Sebestyén életéből vett jelenet látható. A déli hajófal XVIII. századi festményei a Szent Családot és a Szeplőtelen Szüzet, oltárképei pedig a Szent Keresztet ábrázolják.

Az oltár felszereléséhez tartozó ötvösmunkák legértékesebbje egy tagolt, karéjos, feketemárvány talapzaton álló feszület a XVIII. század közepéről. Kiemelkedően magas értéket képvisel az az 1745-ben készült aranyozott ezüst kehely is, amelynek talpán és kosarán a Passió három-három jelenete látható. A bejárat feletti kóruson levő, egy manuálos, törtpedálzatú, nyolc regiszteres orgonát 1817-ben készítették. A templom első harangját 1756-ban öntötte Zehender Antal Budán. Ez azonban megrepedt. Helyébe újat, nagyobbat rendeltek, mely 1789-re készült el. Készítője Brunner József budai harangöntő volt. 1832-ben újabb két haranggal gazdagodott a templom. A templom előtt Nepomuki Szent János szobra áll. A fából faragott, színezett és bádoggal fedett alkotás a magyar népi faragás egyik jellegzetes emléműve.”

(Részlet „Budajenő kis község Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun megyében ll98-1998.” Szerk.: Simon István, Szilágyi Károly. Budajenő, l998.)

A budajenői rovat vezetője Simon István

A lapot Budajenőn a Posta terjeszti. Ha nem kapott lapot, hozzájuthat a Tante Susanne étteremben.


Vissza