Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Október 6. Erdélyben

Panoráma > Budakeszi

2006-11-03


Az erdélyi szentegyházasfalvi Huszáregylet, akik a budakeszi Országzászló avatáson is képviseltették magukat, október 6-ra négy napos ünnepségsorozattal emlékeztek, melyre Budakesziről Virágh Szabolcs, Horváth Domokos és Bánhidi László is meghívást kaptak. A rendezvény különlegessége a Szentegyházasfalu - Lövéte – Homoródalmás – Homoródszentmárton – Ilona völgye – Homoródfürdő – Kápolnásfalu útvonalon végigvonuló lovas toborzó volt.

A budakeszi vendégek közül Virágh Szabolcs három éve kötött barátságot a szentegyháziakkal, amikor a pesthidegkúti Pro Pátria Polgári Kör vezetőjével, Gaál Ferenccel és Mihály Gábor Munkácsy-díjas szobrásszal közösen a sümegi várban rendezett huszártalálkozón a huszonöt hagyományőrző szentegyházi huszárt ötvösöknél készített kardokkal ajándékozták meg.
Magyarországon minden év tavaszán megszervezik a Hagyományőrző Huszárok történelmi játékait. Ez a Tavaszi Hadjárat. Idén Erdélyben a szentegyházi Huszáregylet és a Gyermekfilharmónia vezetősége létre hozta az első, Õszi Hadjáratnak nevezett huszártalálkozót, amelyre a budakeszi „zászlóállítók” is meghívást kaptak. Az országzászló hímzett angyalos címeres másolatát vitték ajándékba.
A „hadjáratot”, ahol a pécsi, a szarvasi, a csíkszeredai és a szentegyházi huszárok és a tápióbicskei tüzérek is képviseltették magukat és az őket követő szekérhadat, megrakva korhűen öltözött emberekkel, minden településen a főtéren fogadta a falvak lakossága. A fiatalok székely népviseletben fánkkal, pálinkával kínálták az érkezőket. Közben a katonák zenekarához csatlakozott a helyi banda, húzták a toborzót, a Kossuth-dalokat, a huszárnótákat, a huszárok táncoltak, mint egykoron. Az emberek integettek a kapukban, az öregek szemébe könny szökött.  Egy menet közben történt lovasbaleset ellenére – egy hátra kirúgó ló miatt hosszában szétnyílt a sípcsontja, melyet csak műtéttel tudnak rendbe hozni – Virágh Szabolcs élete legfelemelőbb  élményének tartja a 48-49-es szabadságharc emlékét idéző hadjáratot: „A százötven tagú Gyermekfilharmóniát és a huszárokat Haáz Sándor kultúrmisszionárius karnagy vezetésével hallva énekelni úgy éreztük, ezekben a napokban itt dobogott a Nemzet szíve.”
Mi az a kohéziós erő, mi az a kötőanyag, amely a forgandó kerekű történelemben, a ma még csak a magasban teljes hazában mégis összecementezi és együtt tartja az együvé tartozókat? – tette fel a kérdést Nagy Eszter tanár október 6-án Szentegyházán tartott ünnepi beszédében. „A múlt megbecsülése nélkül nincs jövő. Az ünnepnek az ad értelmet, hogy szívben és lélekben erősek legyünk általa. Amikor fejet hajtunk azok előtt, akik a szabadságot legfőbb, az életüknél feljebb való értékként tisztelték, mi is ehhez az értékrendhez igazítjuk magunkat. Mi ebben a mi dolgunk? A választ a Szentírás szavaiból veszem: Csak vigyázz magadra és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedből teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival. (Mózes V4-9)”
Koós Hutás Katalin

Képek

Vissza