Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Szabadítót mondani

Könyvajánló > Budakeszi

2006-12-17


Megjelent a Magyar Katolikus Rádió gondozásában Nagy Gáspár életmű-albuma. A dupla CD-n hallható válogatás a költő száztizenegy versét tartalmazza a szerző előadásában.

"... kell valami szabadítót mondani a kapuk alatt mielőtt tompán becsukódnak"

Ez a gondolat nyomon követhető Nagy Gáspár egész költészetén. Õ maga így vall erről:

"Apai nagyapám (1877) és anyai nagyanyám (1879) születési dátumaik szerint Ady és Móricz kortársai. Csak éppen a sorsuk, az a kemény, leroskadást sem engedélyező paraszti sors a Mindenható kegyelméből úgy adta ki életük hosszát, hogy bölcs öregkorukban még találkozhattam velük. Mintha megvártak volna engem, a kései unokát ... legfogékonyabb, romlatlan csikóéveimben. Ha erre gondolok, azt hihetem, nem volt ez teljesen véletlen találkozás ... Hiszen, ha írhattak volna, a dolog lényegét nagyon is értve, írtak volna csak: vízre, levegőre, füstre ... De mintha most énekelnénk együtt ismeretlen szövegű, máriakék zsoltárokat ..., és ha belehallgatóznék a féktelen kedélyű lakodalmi rigmusokba, betyártörténeteknél százszor izgalmasabb "posztmodern" tollfosztós-mesékbe..., akkor mindaz csak az ő hanglejtésükkel, gesztusaikkal lehet hiteles. Ma úgy látom, hogy lényük szerint szándéktalan, ám vérbeli népköltőként jártak-keltek előttem. A gének moccanásaiban, a miértre keresve a választ, nekik köszönök hát először.
T.S. Eliot írja valamelyik kései esszéjében: "A költészet örökös emlékeztető mindazokra a dolgokra, amelyek csak egyetlen nyelven mondhatók el és lefordíthatatlanok." óriási paradoxonnak tetszik első hallásra, olvasva méginkább. És mégis igaz. A költészet minél teljesebb szabadsága egyúttal azt is jelenti, hogy azonnal fölépíti maga körül a személyesség vonzó börtöneit: ahová csak keveseknek lehet ihletett bejárásuk. Amitől a nappal éjszaka, és az éjszaka nappal. A múlt pedig teljes értékű jövő. S mindez jelenidőben, ismétlődhet, ahányszor csak akarja az a kulcs, amelyik pontosan sejti a zár titkát. De hogy nyitja-e, s nyílik-e? A vers mégis maga a remény. "

A felvételt készítette és az albumot kiadta a Magyar Katolikus Rádió. Munkatársak: Dévény Mária, E. Román Kata, Juhász Judit, Poór Tünde. Hangmérnök: Horváth János.

A lemez kapható a Líra és Lant, az Alexandra és a Libri országos hálózatában valamint az alábbi könyvesboltokban:
- Egyházi Iskolák Alapítvány Könyvesboltja 9021. Győr, Káptalan domb 1.
- Gonda könyvesbolt 3300 Eger, Széchenyi u.42
- Helikon Könyvesbolt, 1052 Budapest, Bajcsi-Zs. u. 35.
- Huszár Gál Könyvesbolt, Budapes, V. Deák tér,
- Írók, költők könyveboltja, Bp. VI. Liszt Ferenc tér,
- Kodály Zoltán Zeneműbolt, Budapest, V. Múzeum krt.
- Korda Könyvkereskedés, 6000 Kecskemét, Lestár tér 2.
- Litea könyvesbolt, Bp. I. Hesz A. tér 4. (Fortuna udvar)
- Püski Könyvesház, Bp. I. Krisztina krt.
- Quovadis Könyvesbolt, Bp. V. Ferenciek tere 7-8.
- Ráday Könyvesház, Ráday utca 27.
- Rózsavölgyi Zeneműbolt, 1052 Budapest, Szervita tér 5.
- Tihanyi Bencés Apátság, 8237 Tihany, I. András tér 1.
- DUNATÉKA (Duna TV), 1016 Budapest, Mészáros utca 48.
- Szent Gellért Kiadó, 1053 Kossuth L. u. 1.
- Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053 Károlyi M.u.16.
- Libra Books, 1085 Kölcsey u. 2.

(MKR Online)


Vissza