Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


December 6. Szent Miklós napja

Kultúra > Budakeszi

2022-12-06


A reformáció után bő három nemzedékkel megjelent nyugat-magyarországi evangélikus perikópás könyv (1589) még az ünnepek közt szerepelteti Miklós myrai püspök, a keleti és nyugati kereszténység egyik legnépszerűbb szentjének napját. Máté 6,1-4 volt ekkor az előírt evangéliumi szakasz: „Vigyázzatok: kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól."Szt_Miklos.jpg,,Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon; és majd a te Atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz téged.”

A mellékelt kép a St. Nikolai, Oberbobritzsch –Közép-Szászország — szárnyas oltárának egyik részlete, amelyen legismertebb tetteinek egyike, a három nővér támogatása látható. Az ábrázoláson van néhány furcsa dolog:
-    Nincsenek cipők: azok csak a 4. század végén jelentek meg
-    Nincs ablaküveg: a harmadik században polgárházakon még nem használták ezt az anyagot, középületen igen, de nem volt nyitható.
-    Miklós nem a ma karakteres piros ruhában van (ez csak a modernkor elképzelése, egy amerikai italgyár hatására…).
-    Ókori keleti püspök létére a középkori nyugati öltözékben ábrázolják.

Életének történetét gazdagon átszövik legendás elemek, csodák. Tudjuk, hogy a niceai zsinat egyik aktív résztvevője volt. Az adakozás iskolapéldájának tartják, ugyanakkor többek közt a hajósok és kereskedők, diákok és jogászok, utazók és gyógyszerészek, pékek és hentesek, a foglyok és bűnelkövetők oltalmazója. Több szláv nép és olasz régió védőszentje.

Ma akár cselekvő szeretet vagy a szolidaritás példájának is nevezhetnénk.

Dr. Lackner Pál evangélikus lelkész


Vissza