Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Digitális környezeti nevelés uniós forrásból

Kultúra > Budakeszi,Budaörs

2021-06-30


digitalis.jpgNégy intézmény fejlesztette digitális pedagógiai módszertanát uniós támogatással 109 320 778 forintért. A vissza nem térítendő támogatású pilot programban a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium, a Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola, az Érdi Bolyai János Általános Iskola és a Törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola vett részt.A projekt célja a pedagógusok információs és kommunikációs technológiai (IKT) tudásának fejlesztése, a tanítási folyamatba való beépülése és a digitális környezeti fejlesztések hozzáférhetővé, akadálymentessé tétele volt. A választott digitális pedagógiai-módszertani csomagokkal és a digitális eszközökkel az intézmények a tanulók szövegértését támogatták. Egy intézményben a matematikai kompetencia és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, egy másik intézményben pedig a természettudományos megismerés került előtérbe.

A módszertan lényege, hogy az IKT-eszközök használatávalfejlődött a pedagógusok és a tanulók digitális írástudása, kompetenciája. A választott digitális pedagógiai módszertani csomagok pedagógus képzésekkel, mentori tevékenységgel, implementációt segítő eseményekkel és szemléletformáló kampányokkal egészültek ki, és folyamatosak voltak a projekt eredményesség vizsgálatok.

A 43 szakmai megvalósító pedagógus a választott módszertani csomagnak megfelelő képzéseken vett részt.

A projekt keretében Budaörsön, Budakeszin, Érden és Törökbálinton is egy-egy tanterem bővült IK-eszközökkel.

A VEKOP-7.3.3-17-2017-00008 kódszámú „Digitális kultúra, digitális környezeti nevelés az Érdi Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben” című projekt 2018. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között zajlott.


Vissza