Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Elkerülő út: a lakosság véleményét kérik

Gazdasági rovat > Budakeszi

2022-01-07


Osszekoto-ut-v2.jpg2022. január 17-én lakossági fórumot tart az önkormányzat a telki - pátyi - budaörsi utat összekötő, a budakeszi buszsávfejlesztés részét képező elkerülő út nyomvonalának öt módozatáról. A nyomvonalak természetvédelmi területet is érintenek, ezért aegy kérdőíven a lakosság véleményét is kérik, melyek legkésőbb a lakossági fórumon is leadhatók.A kérdőíveket a lakók a postaládájukbe kellett, hog megkapják január 3-ig. A véleményeket január 18-áig várják a polgármesteri hivatalba, vagy az Erkel Ferenc Művelődési Központba.

A budakeszi városvezetés 2019-ben kezdeményezte buszsáv létesítését, amelynek tervezését a Kormány 1738/2020. (XI. 4.) határozatával támogatta, és megbízta a Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt-t. (BFK) a beruházás előkészítésével. A bírálati tervek elkészültek, amelyeknek opcionális része egy elkerülő útszakasz létesítése a Telki út, Pátyi út és a Budaörsi út között. Az északi szakaszon (a Telki út és a Pátyi út között) napi 3000 jármű közlekedése várható, a déli szakaszon (Pátyi út és a Budaörsi út között) a várható forgalom napi 5000 jármű.

Osszekoto-ut-v2.jpg

Az összekötő út létesítésének előnyei az önkormányzat honlapján közzétett tájékoztató szerint:

- alternatívát kínál a Telki, Páty és Budaörs, ill. M1/M7 autópálya közötti átmenő forgalomnak;
ösztönzi a Telki felől érkezőket, hogy az autópálya felé közlekedjenek, ne a Budakeszi út felé, amelynek kapacitása nem bővíthető;
- lehetővé teszi a teherforgalom csökkentését a Fő utca – Temető utca útvonalon;
- a Fő utca és a városmag elkerülésével alternatív útvonalat kínál a Barackos városrész és a bevásárlóközpontok között, illetve Makkosmária, Nagyszénászug és például az Árpád fejedelem téri iskola között;
- kismértékben csökkenti a Temető utca forgalmát;
- mentesíti a délnyugati városrészt az átmenőforgalomtól (Meggyes utca, Fenyő utca, Munkácsy Mihály utca, Dózsa György tér) a buszsáv építés idején könnyíti az ideiglenes forgalmi rendet.

Az összekötő út létesítésének hátrányai:

- kisebb-nagyobb mértékben természeti területeket érint;
- egy új út új forgalmat generálhat;
- egy új út új fejlesztéseket vonzhat, bár jelenleg az út környezetének besorolása legelő, rét, és erdő, és annak bármilyen más célú hasznosítása csak a mindenkori önkormányzat döntésével történhet.

A Budapest Fejlesztési Központ öt lehetséges nyomvonalat tervezett meg. Ezek közül az 1., 4., és 5. változat érinti a Nádas-tó és mamutfenyők környezetét, amelyet az önkormányzat 2020-ban helyi védettségű természeti területté nyilvánított. A 2., 3. nyomvonal kisebb mértékben érint értékes természeti területeket (tölgyerdők, védett növényfajok).

A BFK közlekedési szempontból a 4. és 5. nyomvonalat javasolja, 50 km/h megengedett sebességgel. Előnye, hogy rövidebb, közelebb megy a városhoz, jobban szolgálja a belső közlekedést, feltárja a Meggyes településrészt. Hátránya, hogy a lakóövezetek közvetlen közelében halad, és elválasztja egymástól a mamutfenyőket és a Nádas-tavat.

A 2. és 3. nyomvonal tervezett sebessége 70km/h. Előnye, hogy gyorsabban lehet haladni rajta, érintetlenül hagyja a Nádas-tó és Mamutfenyők helyi jelentőségű védett természeti területet, távolabb megy a lakóövezetektől. A 2. nyomvonal egyharmada jelenleg is „kivett közút” minősítésű területen halad. Hátránya, hogy hosszabb, kisebb mértékben szolgálja a belső közlekedést.

Az 1. nyomvonal a Budakeszi város Településszerkezeti Tervében szereplő nyomvonal.

Kompromisszumra van szükség

Az önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, lalamint a Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága decemberi együttes ülésén tárgyalta a témát. Az ülésen a beruházás tervezésével megbízott Budapest Fejlesztési Központ állsápontját Somodi László közlekedésfejlesztési főigazgató képviselte.
 
Dr. Győri Ottilia polgármester a válaszadásra megadott tíz napos határidő meghosszabbítását kérte, mivel ez ügyben alapos társadalmi vitára és több szakértő bevonására is szükség lesz.
 
A hozzászólók közül többen hangsúlyozták, hogy a természeti környezet megóvása legalább annyira fontos mint a közlekedési problémák megoldása. A kettőt nem lehet egymással szembeállítani, mindkét szempontot figyelembe kell venni. A település bővülését nem lehet megállítani, és a közlekedési problémák csak fokozódni fognak, ezért szükség van kompromisszumos megoldásokra.

frrás: Budakeszi önkormányzata

Kapcsolódó cikkek:  https://varoshaza.budakeszi.hu/kerdoiv/


Vissza