Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Gyimesbükki mintára feállítják a Megmaradásunk Oszlopait

Közélet > Telki

2021-10-08


IMG_3639.jpgTíz éve már, hogy Telki testvárvárosi megállapodást kötött a legkeletibb magyar településsel, Gyimesbükkel. Ez alkalomból egy nemzeti összetartozást jelképező emlékmű lértehozását tervezik, mégpedig a gyimesbükki Megmaradásunk Oszlopainak" másolatait, de Telkihez igazítva  az évszámokat, a jeleket és a kísérő szövegeket."Az eredeti, 2013-ban Gyimesbükkön készült kopjafasor gyönyörűen fogalmazza meg és mutatja be, magyarázza el a határon kívül rekedt magyarság megmaradásához szükséges kulcsfogalmakat, ráirányítva a figyelmet közös feladatainkra és a Kárpát-medence hosszú távú tennivalóira is. Ezzel az emlékművel méltó módon állíthatunk emléket tízéves testvértelepülési kapcsolatunknak és a nemzeti összetartozásnak, egyben rámutatunk arra, hogy melyek a tennivalóink, erősítjük a Telki és Gyimesbükk közötti testvértelepülési kapcsolatokat, és olyan látnivalót hozunk létre Telkiben, amely végre igazi, egyedi, csak ránk jellemző és csak itt megtekinthető különlegesség, kuriózum, olyan emlékmű-együttes, amely sokfelé repítheti igazi, pozitív üzenettel Telkit és az itt lakókat is büszkévé teheti - fogalmazott felhívásában Móczár Gábor testvértelepülési referens, a Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány elnöke.

A tizenegy kopjafa-oszlop hordozza majd Telki történetének jelentős évszámait, a hozzájuk tartozó fogalmakat, a gondosan kiválasztott helyszíneken. A költségeket részben az önkormányzat állja, részben lakossági adakozás fedezi. Az oszlopok átadását 2021 októberének végén tervezik.

Adományok métg tehetők a Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány gyimesbükki kapcsolatok támogatására létrehozott számlájára: 11742348-20021520

Gyimesbükkön Salamon József plébános atya kezdeményezésére állították fel a Hitünk és nemzetünk kapuja és megmaradásunk oszlopait. A hit évének kapcsán született gondolat emlékezetes és maradandó jel a magyarság történelmi és vallási zarándokhelyén az utolsó viharos évszázad után, mely értékeinket nagyon megtépázta. Az élet, a hit, a nemzet kapuját átlépő zarándok egy szellemi és lelki értékrendbe lép be, mely életünk alapköve, nemzetünk termőmagja, boldogságunk szent igéje, a gazdasági élet szülőágya, és vágyaink nemesítője: Isten, Haza, Család, Anyanyelv, Alkotás, Jog, Kultúra, Hagyomány, Egység, Szabadság, Jövő. Ez párosul a határhelyzetű évszámokkal: 1001, 896, 1031, 1772, 1860, 1222, 1823, 1687, 1677, 1956, 2013. Az évszámok kiemelkedő személyekhez kapcsolódnak: Szent István, Szent Imre, a nyelvújítók, gróf Széchenyi István, András király és az Aranybulla, Kölcsey Ferenc, Kájoni János, Bartók Béla, Petrás Ince János, Domokos Pál Péter, Kodály Zoltán, P. Domokos Kázmér és 1956 nagyjai. A kopjafa életjelei: Hit, Föld, Hold, anya, víz, apa, Nap, lány, fiú, tűz, csillag.

IMG_3639.jpg

IMG_3653.jpg

IMG_3654.jpg

Koós Hutás Katalin

Fotók: Molnár Ádám


Vissza