Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Hősi parcella állami támogatással

Múltunk tanúi > Budakeszi

2021-10-29


60-2_20211015_161042.jpgKatonai tiszteletadással hősi parcellát avatnak ma a temetőben, mely a Budakeszi Szépítő Egyesület, a Budakeszi Kultúra Alapítvány, Budakeszi Sváb Nonprofit Kft. összefogásával és a honvédelmi tárca erkölcsi, szakmai és pénzügyi támogatásával jött létre. Beszédet mond Menczer Tamás államtitkár, Téglás Gyula alezredes és Győri Ottilia polgármester.A budakeszi temető IV-es parcellájába a II. világháború elején, az 1940-es évektől kezdődően temettek katonákat. Budakeszin ekkor még béke volt, de a falu határában működött az I. világháború idején megnyílt József főherceg szanatórium, amely az I. világháború végén is és a II. világháború során is elsősorban TBC-ben megbetegedett katonák gyógyhelyeként működött. A gyógyíthatatlan, elhunyt katonák jelentős részének a budakeszi temető lett a végső nyughelye, a rokonaik – főleg az I. világháború végén – csak kevés elhunytat szállíttattak haza a lakóhelyük szerinti településre.

A II. világháború során a Szovjetunió elleni hadjáratban részt vett II. magyar hadsereg soraiból jelentősen megnőtt a szanatóriumi betegek száma és sajnos a temetőben eltemetettek száma is. A IV-es parcellába temettek, szabályos, „katonás” rendben, és az elhunytak adatait, sírhelyét rögzítették. Ezek az adatok zömmel ma is rendelkezésre állnak, kiadványunk végén (65-79. oldal) táblázatba rendezve közzé tesszük. Az így kialakuló hősi parcellában a korábbi rend a frontvonal 1944-es közeledtével kezdett megbomlani. A fronton (pl. a szovjetek dunai átkelése Ercsinél) megsebesült német és magyar katonák is érkeztek a szanatóriumba, és ha súlyos sebesülésükbe ott elhunytak, akkor a budakeszi temetőben temették el őket. Budapest körülzárása, Budakeszi 1944. december 24-i szovjet megszállása során a faluban elesett magyar katonák, az 1945. februári kitörés elesettjei, foglyul ejtett és kivégzett német katonák is jelentős számban kerültek a parcellába, egyes vagy tömegsírba.

A háború után évtizedekig nem volt tanácsos az elesett magyar, vagy német katonák sírjait ápolni, gondozni. A kitelepítések miatt megfélemlített maradék német lakosság beszélni sem mert ezekről a dolgokról, így a szemtanúk lassan kihaltak és az utódok pedig keveset tudtak a parcella szerepéről. A háború után évtizedekig ezek a sírhelyek nem voltak védettek. A szovjet, a lengyel, a román, a görög stb. hősök sírjait törvény védte, azok gondozása, fenntartása kötelező volt, a hazájáért elesett magyar katona sírját nem védte semmi és még csak nem is volt illő azokat gondozni. A sírok, főleg amelyeknél a rokonok a háború után nem emeltek tartósabb anyagból keresztet vagy emlékművet, eltűntek, feledésbe merültek.

Már 1989 októberében a Budakeszi Szépítő Egyesület a feltételezett sírok fölé egy II. világháborús emlékművet készíttetett, melyen a település háborús elesettjeinek, eltűntjeinek neveit tüntették fel. Az emlékmű körül több kisebb-nagyobb emlékmű készült, sokszor egyéni elképzelés, ötlet alapján, mindenféle terv nélkül.

20201008_090025.jpg

A II. világháborús emlékmű 2020 októberében  fotó: bánkuti Ákos

Néhány éve új üzemeltetőt kapott a temető. A korábbi ismerte a IV-es parcella „érzékeny” helyzetét, ezért ott a szabad helyekre nem temetett. Az új azonban polgári személyeket temetett a katonai parcella üres területére. 2019 őszén egy ilyen temetés előtt, a sír kiásásakor katonai maradványokat találtak. Értesítették a Honvédelmi Minisztérium hadisírgondozóit, akik egy magyar katona maradványait exhumálták. Egy újabb sírhely kiásásakor ismét egy katona maradványai kerültek elő, amelyek egy német tengerészkatona nyughelyére utaltak. Ekkor dr. Maruzs Roland alezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) belföldi hadisírgondozó osztályának vezetője, korábbi erdélyi és szlovéniai együttműködésük alapján Bánkuti Ákos, a Budakeszi Kultúra Alapítvány kurátora segítségét kérte az új betemetések leállítására és a helyzet tisztázására. Bánkuti Ákos tájékoztatta Hidas Mátyást, a Szépítő Egyesület elnökét, és helyszíni egyeztetést szervezett a temetőtulajdonos budakeszi önkormányzat, a temetőüzemeltető és Maruzs alezredes között a további teendők megvitatására.
 
52-2_TemetőHősiParcella_TervezettAlaprajz.jpgSzani-Bednárik Júlia tájépítész elképzelése a terület rendezéséről

20201127_101820.jpg

HŐSI EMLÉKHELY KIALAKÍTÁSA – I. ÜTEM

Az egyeztetésen megállapodás született arról, hogy a HM HIM szakemberei, szükség esetén a német hadisírgondozók bevonásával, a Budakeszi Kultúra Alapítvány anyagi támogatásával (munkagép költsége) 2020 februárjában alapos feltárást, szükség esetén exhumálást végeznek és az exhumált hősöket újratemetik. A korábbi hősi parcellánál kisebb területre, a meglévő II. világháborús emlékmű környezetébe helyezik el az exhumáltak maradványait. Felek egyetértettek abban, hogy ezen a területen egy elhatárolt, megfelelően kialakított hősi emlékhely létrehozása oldja meg méltóan a hősök sírjának védelmét, és az emlékhely kialakításáig a IV-es parcellába nem temetnek.

A feltárás eredményeként az itt nyugvó 115 magyar katona közül 46 főnek a földi maradványát sikerült kiemelni. Már csak ennyi katonasírt lehetett a rátemetések, emlékművek miatt megmenteni. További hatvan német katona maradványa is előkerült, akik a budapesti kitörésnél estek el. Akik fogságba estek, azokat a szovjetek tartkónlövéssel végezték ki és tömegsírba temették. Kihantolásukról a Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség szakemberei gondoskodtak, és földi maradványaikat a budaörsi német-magyar katonatemetőben temették újra.

A HM HIM pályázati lehetőséget biztosított, melyen a Budakeszi Szépítő Egyesület két ütemben támogatást nyert az elképzelt hősi emlékhely kialakítására. Az I. ütem (tereptisztítás -rendezés, földtöltés, tervezés) megvalósítása 2020 őszén és 2021 tavaszán megtörtént. A kialakítandó hősi emlékhely terveit Szani-Bednarik Júlia készítette el. Személyes visszaemlékezések, levéltári kutatások alapján 2021 februárjában egy újabb exhumálás vált szükségessé, melynek során a budakeszi temető más parcelláiba a háború során egyszemélyes sírokba temetett katonák maradványait a leendő hősi emlékhelyre áttemették.

HŐSI EMLÉKHELY KIALAKÍTÁSA - II. ÜTEM

A II. ütemben a hősi emlékhely végleges formája készült el a HM HIM és az önkormányzat által is jóváhagyott tervek alapján. A pályázati anyagban elfogadott tervhez képest a kivitelezésnél több célszerű fejlesztés is megvalósult: a hősi emlékhely teljes területére gyepszőnyeget terítette, alá locsolórendszer került, és a koszorúzó fal méltóságát egy zászlótartó rúd is emeli. A megvalósult emlékhely kialakítása megfelelő elhatárolással biztosítja az ide eltemetett hősök nyugalmát és méltó keretet biztosít a későbbi megemlékezéseknek.

Bánkuti Ákos
20210320_093742.jpg

20210803_185928.jpg

20210907_180041.jpg

20210831_171833.jpg

 

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK ÉS A KIVITELEZŐKNEK

A hősi emlékhely az alábbi támogatóknak köszönhetően valósult meg:
-    Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
      pályázati támogatás I. ütem      1 350 000 Ft
      pályázati támogatás II. ütem     4 950 000 Ft
-    Budakeszi Város Német Önkormányzata a Budakeszi Sváb Nonprofit Kft. közreműködésével  1 900 000 Ft
-    Anton Mayer                               180 000 Ft
-    Budakeszi Kultúra Alapítvány         180 000 Ft
Összesen                                      8 560 000 Ft
A kegyeleti hely kialakítása Bánkuti Ákos, a Budakeszi Kultúra Alapítvány, Hidas Mátyás, a Budakeszi Szépítő Egyesület és Menczinger Tibor, a Sváb Nonprofit Kft. képviselőjének együttműködésével valósult meg.

címlap_Akos_20211005_165407.jpg

fotók: Bánkuti Ákos

KÖSZÖNET

- dr. Kovács Vilmos ezredesnek a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának a szakmai és pénzügyi támogatásáért, hadisírgondozói és segítőik munkájáért: Maruzs Roland alezredesnek, Baráth Szilárd főhadnagynak, Bacsa Péter hadnagynak, Perger Zoltán hadnagynak, Aranyossy-Péter Máténak, Czidor Dánielnek, Füstös Andrásnak, dr. Hofmann Zsoltnak, Klemán Dávidnak, Stier Márknak és Rózsa Attilának

- Szani-Bednárik Júliának az emlékhely igényes, a hősökhöz és a későbbi megemlékezésekhez méltó emlékhely terveinek kidolgozásáért,

- Budakeszi Város Német Önkormányzatának és a Budakeszi Sváb Nonprofit Kft-nek a szervező munkákért, az alapos kivitelezésért és a támogatásért,

- Freschli Krisztiánnak a lelkiismeretes kertészeti és burkolati kivitelezésért,  

- Molnár Tibor kőfaragó mesternek a műköves munkákért

- a Budakeszi Szépítő Egyesület tagságának az önkéntes munkákért

 

Kapcsolódó cikkünk. Második világháborúban elhunyt katonákat exhumáltak - 2020-10-01

Feltárták a jeltelen katonasírokat - 2021-10-29
 

61_meghivo_20211029.jpg


Vissza