Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Tisztázták a Káposztás ingatlanjainak helyzetét

Közélet > Budakeszi

2023-05-25


A vásárlók megtévesztésére alkalmas ingatlanhirdetés jelent meg az ingatlan.hu-n, amit dr. Konkoly Zita, Budakeszi jegyzője pontosított az önkormányzat honlapján május 19-én megjelent közleményében. Az eladásra kínált telek az összesen 8,9 hektáros Káposztás terület egyik ingatlana. Az eladó a telektulajdonosok és az önkormányzat közti szerződésre hivatkozott, a vásárló megtévesztésére alkalmas szövegkörnyezetben.Ez ugyanis csak akkor lép hatályba, ha azt minden érintett tulajdonos aláírta, továbbá teljesülnek a szerződésben megfogalmazott feltételek. Ezek közül az egyik, hogy a tulajdonosok az önkormányzatnak átadják az ingatlanuk 10%-át a területet kiszolgáló úthálózat kialakításához (mely magában foglalja a Domb utca szélesítéséhez szükséges területet is).

A hatálybalépés további feltétele, hogy a fennmaradó telekterület további 10%-át átadják az önkormányzat részére településfejlesztési hozzájárulásként, a szerződés szerint az így létrejövő önkormányzati terület – ami a vállalkozói parkhoz legközelebb eső területrészen kerül kialakításra – el kell érje a 7060 m² -t.

A fentiekben említett 7060 m²-en felül az önkormányzat tárgyalásokat folytat további területek vonatkozásában is egyes tulajdonosokkal, annak érdekében, hogy ezen a területen fejlesztési céllal egy iskola építésére alkalmas önkormányzati tulajdonú ingatlant alakíthassunk ki. Az ismertetett feltételeket figyelembe véve a jogi tényállás a következő: – a jelenleg hatályos Településszerkezeti Terv a területet évek óta vegyes intézményi területbe sorolja, azonban a jelenleg hatályos Szabályozási Terv (ami meghatározza a jelenlegi építési feltételeket) a területet beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági területbe sorolja. – addig amíg nem valósul meg a fentiekben részletezett eljárás és amíg nem lép hatályba a vonatkozó rendezésieszköz módosítás addig a jelenlegi jogi környezet az irányadó.

A vonatkozó rendezésieszköz módosítására irányuló eljárás csak a szerződések hatálybalépését követően indulhat meg és annak pozitív lezárása esetén léphet hatályba a terület átsorolása, ezt követően indulhat el a terület belterületbe vonására irányuló engedélyezési eljárás.

Budakeszi, 2023. május 17.
Dr. Konkoly Zita jegyző


Vissza