Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Víziközmű-pályázat

Gazdasági rovat > Nagykovácsi

2021-12-06


MaViz.jpgNagykovácsi önkormányzata a kizárólagos tulajdonát képező komplett víziközmű rendszer bérletére és üzemeltetésére egyfordulós pályázatot ír ki. A pályázati kiírás egyidejűleg mindkét víziközmű-szolgáltatási ágazatra (ivóvíz és vezetékes szennyvízelvezetés) kiterjed.A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 27. 12 óra. A pályázat lebonyolítója a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda.HIRDETMÉNY

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező
komplett víziközmű rendszer bérletére és üzemeltetésére


Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata, mint ellátásért felelős nyilvános, egyfordulós pályázaton kívánja üzemeltetésre bérbe adni a kizárólagos tulajdonát képező, a Pályázati Kiírási Dokumentációban és annak mellékleteiben részletezett komplett víziközmű rendszert. A Pályázati Kiírás egyidejűleg mindkét víziközmű-szolgáltatási ágazatra (ivóvíz és vezetékes szennyvízelvezetés) kiterjed.

A pályázat kiírója a tulajdonos:
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.
Képviseli: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Telefon:     +36 26389566
E-mail:     titkarsag@nagykovacsi.hu

A pályázat lebonyolítója:
Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I. em. 1.
Képviseli: Dr. Sándor Sz. Zsolt ügyvéd
Telefon:     +36 12090063
E-mail:     iroda@sandorlegal.hu

A részletes Pályázati Kiírási Dokumentáció beszerezhető elektronikus úton a Lebonyolító iroda@sandorlegal.hu e-mail címre küldött e-mailes igénylés útján. Az e-mail tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni: „Nagykovácsi, Víziközmű pályázat”. Lebonyolító a részletes Pályázati Kiírási Dokumentációt elektronikus úton küldi meg az igénylésben meghatározott e-mail címre, az igénylés kézhezvételétől számított 1 (egy) munkanapon belül. A nem megfelelő tartalommal, tárgy megjelöléssel, címzéssel, vagy elkésve megküldött igénylés kapcsán Kiíró, vagy Lebonyolító nem vállal felelősséget. A pályázaton való részvétel, így érvényes ajánlattétel feltétele a részletes Pályázati Kiírási Dokumentáció igénylése és átvétele. Pályázó felelőssége, hogy a Pályázati Kiírási Dokumentáció igénylése, beszerzése olyan időben történjen, hogy a Pályázat elkészítésére és összeállítására elegendő idő álljon rendelkezésre.

A Pályázati Kiírási Dokumentáció beszerzésének jogvesztő határideje: 2022. január 27. napja 12.00 óra (benyújtási határidő).

Nagykovácsi, 2021.11. 09.


Kiszelné Mohos Katalin
Polgármester
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata


Vissza