Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Mindennapi ügyeink

Közélet

2005-12-01

Adójogszabály változások - Továbbnőnek az örökösök terhei - Teljes hiteldíj mutató - Csalnak az adatainkkal

Hulladékgyűjtő udvar

Közélet

2005-12-01

kialakítását tervezi a város a Kert u. és a Domb utca kereszteződésében a szennyvíztisztító telep melletti, 2746. hrsz-ú ingatlanon. 224/2005.(X.25.)


Szőlőskert – eső után köpönyeg: egyezkedés a belterületbe vonás után

Közélet

2005-12-01

A polgármester beszámolójából megtudhattuk, hogy miután a 2002. október végén elfogadott Szőlőskert Szabályozási Tervet a 2004. decemberi vitatott HÉSZ rendelet hatályon

kívül helyezte, s ez utóbbi megerősítéséről a májusi és a júniusi testületi üléseken újból döntött a testület, 2005. július 27-én a Budakörnyéki Földhivatal engedélyezte a 22 ha 4888 m2 szántó (hrsz. 0103/56-120) művelési ágból való végleges kivonását és belterületbe vonását gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató területként (új hrsz. 2757-2821). A földvédelmi járulékot a tulajdonosok augusztus 4-én kifizették, így augusztus 8-án megtörtént a belterületbe vonás átvezetése és a belterületi helyrajzi számok kiosztása.


Belső ellenőrzési ütemterv 2006-ra

Közélet

2005-12-01

1. A 2004. évi normatíva elszámolása, 2. A belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata, 3. A Nagysándor József Gimnázium felügyeleti ellenőrzése, 4. A közszolgálati szabályzat pénzügyi végrehajtása, 5. A Polgármesteri Hivatalban az ÁSZ és a belső ellenőrzési intézkedési terv végrehajtása., 6. A közbeszerzések szabályosságának ellenőrzése. 214/2005.(X.18.)


Megváltozott szakfeladatok

Közélet

2005-12-01

A GAMESZ már nem foglalkozik lapkiadással, önkormányzatok igazgatási tevékenységével és közvilágítási feladatokkal.


Az elektronikus hatósági ügyintézés szabályairól

Közélet

2005-12-01

A rendelet szerint interneten nem intézhető a kérelem, a fellebbezési kérelem, az újrafelvételi kérelem, a méltányossági kérelem és a jogszabályban előírt mellékleteik benyújtása, a jogsegély iránti kérelem és annak teljesítése, a hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás, az eljárás irataiba való betekintés, az idézés, az igazolási kérelem előterjesztése, az ügyfél nyilatkozata, bejelentése, a hatósághoz intézett bármely beadványa, a bizonyítékok ügyfél elé tárásának határnapját tartalmazó felhívás, a felügyeleti szerv eljárásához szükséges iratok felterjesztésére szóló felhívás, az ügyfél tájékoztatására, értesítésére és felhívására vonatkozó egyéb hatósági közléseknek az ügyfél tudomására hozása, a döntés közlése. Az internetes ügyintézés határideje sem rövidebb 30 napnál. E rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba. 41/2005.


Közmeghallgatás

Közélet

2005-12-01

Október 25-én az Erkel Ferenc Művelődési Központban nyílt lehetőségük Budakeszi polgárainak, hogy kérdéseiket közvetlenül is feltehessék a város vezetőinek és arra a nyilvánosság előtt választ is kapjanak.


Kultúra és morál

Közélet

2005-12-01

Beszélgetés Gulyás Dénes, Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett operaénekessel, kiváló és érdemes művésszel, aki december 15-én veszi át a Magyar Művészetért Díjat.


Folytatódik a fizikoterápiás ellátás

Közélet

2005-12-01

Remélhetőleg csak néhány hónapos szünet után Budakeszi önkormányzata új együttműködési megállapodást köt a II. kerületi Kapás utcai rendelővel a budakeszi fizikoterápiás ellátás folytatására. 221/2005.(X.25.)


Hűtőt és mosógépet vesz a Bölcsőde

Közélet

2005-12-01

Erre az önkormányzat 140 ezer forintot biztosít az intézménynek. 216/2005.(X.18.)Vissza a főoldalra