Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


EGYELÕRE NEM HOSSZABBÍTJÁK MEG...

Közélet

2006-04-01

EGYELÕRE NEM HOSSZABBÍTJÁK MEG A VIRÁGOS KÖZT. Füredi Tibor még 2004 decemberében felajánlotta az önkormányzatnak, hogy megvásárolja a 053/168 hrsz-ú ingatlannak egy 70 m2-es részét és közcélú adományként azonnal vissza is adja, ha abból a Virágos köz folytatása és a saját ingatlanának útkapcsolata megvalósulhatna. A Pénzügyi Bizottság félmillió, majd a testület egymillió forintban határozta meg a közcélú adomány összegét, melyet Füredi Tibor elfogadni nem tudott, ezért a testület erre vonatkozó határozatát érdemi döntés nélkül visszavonta. 251/2005.(XII.20.)

HIBÁSAN OSZTOTTÁK FEL A 2004. ÉVI...

Közélet

2006-04-01

HIBÁSAN OSZTOTTÁK FEL A 2004. ÉVI PÉNZMARADVÁNYT. Egyes tételek kimaradtak a Gameszra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan. A módosítás a pénzmaradvány összegét nem befolyásolta. 252/2005.(XII.20.)

A 2006-OS KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ részét képező vagyongazdálkodási irányelvek mellékleteit felülvizsgálták, és újra elfogadták. 252/2005.(XII.20.)

EMLÉKMÛ KÉSZÜL 1956 ÁLDOZATAINAK

Közélet

2006-04-01

EMLÉKMÛ KÉSZÜL 1956 ÁLDOZATAINAK. Az új 1956-os emlékhely kialakításához a jelenlegi, Fő utcai (Kopjafa) emlékhely területének felújítására 2.000.000 Ft-ot, új emlékmű elkészítésére 3.000.000 Ft-ot különítettek el az ez évi költségvetésben. A pályázatot már kiírták. Eredményhirdetés a március 28-i testületi ülésen. 254/2005.(XII.20.)

ZSÁLYA UTCA LETT A 762 HRSZ-Ú KÖZTERÜLET

Közélet

2006-04-01

ZSÁLYA UTCA LETT A 762 HRSZ-Ú KÖZTERÜLET. A Muskátli utcát a 789. hrsz-on nyilvántartott utcával összekötő közt Muskátli köznek nevezték el. 262/2005.(XII.20.)

A budakeszi polgármesteri hivatal végzi...

Közélet

2006-04-01

A budakeszi polgármesteri hivatal végzi a belső ellenőrzést a Német Kisebbségi Önkormányzatnál és a fenntartásukba adott Tarkabarka-Kunterbunt Óvodánál az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás értelmében. 256/2005.(XII.20.)

LÉTSZÁMTÚLLÉPÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Közélet

2006-04-01

LÉTSZÁMTÚLLÉPÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN. A testület hozzájárult a 1.d., 2.d., 3.b., 4.c., 6.c. osztályok maximális létszámának túllépéséhez és erre kérvényt nyújt be az OKÉV-hoz. Jelenleg az 1.d.-be 27, a 2.d.-be 29, a 3.b.-be 28, a 4. c.-be 27 és a 6. c.-be 31 gyerek jár. 263/2005.(XII.20.)

MUNKÁJÁÉRT FÉLHAVI JUTALMAT KAPOTT A POLGÁRMESTER

Közélet

2006-04-01

MUNKÁJÁÉRT FÉLHAVI JUTALMAT KAPOTT A POLGÁRMESTER. Ez hozzávetőleg 300 ezer forintot tesz ki. 264/2005.(XII.20.)

MI VÁRHATÓ A PILIS-BUDA-ZSÁMBÉK TÖBBCÉLÚ...

Közélet

2006-04-01

MI VÁRHATÓ A PILIS-BUDA-ZSÁMBÉK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSTÓL, melynek Budakeszi is tagja? Különböző feladatok ellátására a kistérségi társulás települései, és az ún. mikroközpontok öszszesen 70 mFt-ra számíthatnak. A szociális alapfeladatok ellátására 2006-ban 7 mFt értékű eszközfejlesztés, a gyermekjóléti feladatok ellátásra 4,5 mFt várható. Az egészségügyi feladatok ellátására 6 mFt értékű eszközfejlesztés jöhet Budakeszire.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ ERKEL FERENC...

Közélet

2006-04-01

PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ ERKEL FERENC MÛVELÕDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓI ÁLLÁSHELYÉRE. A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal beperelte Budakeszi önkormányzatát amiatt, hogy anélkül nevezte ki Dalotti Tibort igazgatónak az intézmény élére, hogy az akkori kultuszminiszter, Hiller István az 5 év intézményvezetői gyakorlat alól felmentette volna.

A CIKLUSPROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Közélet

2006-04-01

A CIKLUSPROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL időközi tájékoztatót fogadott el a testület. 270/2005.(XII.20.)


Vissza a főoldalra