Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Az ökumenikus lelkigyakorlat

Közélet

2005-11-01

Az Ambrózy-család az ökumené jegyében egy családos hétvégi lelkigyakorlatot szervezett Szigetmonostoron a Budakeszi keresztény gyülekezetek tagjai számára. A több mint 40 ember számára Filó Kristóf plébános indította a lelkigyakorlatot.


Támogatás az árvízkárosult Hargita és Kovászna megye kórházainak

Közélet

2005-11-01

A gyógyszeradomány szállítási költségéhez 300.000,- Ft-tal járult hozzá az önkormányzat. 206/2005.(IX.13.)


A Budapesti Agglomerációs Terv

Közélet

2005-11-01

A testület a főépítész beszámolóját kérte arról, hogy az agglomerációs terv Budakeszire vonatkozó része megegyezik-e a település szerkezeti tervével. A főépítész szerint igen.


A DBTÖT megszűnése

Közélet

2005-11-01

A társulás, melynek Budakeszi közel egy évtizede tagja önmaga feloszlatásáról döntött szeptember 30-i határidővel. Budakeszinek azért kellett ismét megszavaznia a megszűnést, mert a szintén tag XXII. kerület önkormányzata határidőre nem döntött a kérdésben. A DBTÖT késedelmes megszűnéséből eredő többletköltségekből Budakeszi nem vállal részt, sőt Budafok-Tétény önkormányzatától a megszüntető eljárásban a mulasztásával miatt felmerült költségek megtérítését kéri. 197198/2005.(IX.13.)


Remeteszőlős

Közélet

2005-11-01

Módosították a két település között a kiemelt építéshatósági feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodást. Eszerint 2005. szeptember 1-től Remeteszőlős a feladatkört részmunkaidőben Budakeszin ellátó köztisztviselő bérezéséhez bruttó 200.000,- Ft-tal járul hozzá. 194/2005.(IX.13.)


Hitelfelvétel

Közélet

2005-11-01

A 2005-2006. évi fejlesztési program egyes céljainak esetleges megvalósítására az önkormányzat közbeszerzési pályázatot írt különböző típusú, állami támogatású hitelfelvételre: 1. A-hitel cél: 26,2 millió Ft (csapadékvíz-elvezetésre) 2. B-hitel cél: 305,2 millió Ft (útépítésekre) 3. C-hitel cél: 180 millió Ft (parképítésekre és szakmai programokra). 191/2005.(IX.13.)


Az önrészért pályázik az önkormányzat.

Közélet

2005-11-01

A Belügyminisztérium „A helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése” pályázatán Budakeszi 70 millió Ft-ot nyert önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítására”, Budakeszi web-alapú térinformatikai, adatszolgáltatási és digitális nyilvántartásfejlesztésére. A szükséges saját forrás 10 millió. A BM önerő-pályázatán ebből 6 milliót próbálnak megszerezni. 188/2005.(IX.13.)


Pályázatok a Pest megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványhoz

Közélet

2005-11-01

A Szivárvány Óvoda 1.588.000,- Ft-ra, a Pitypang Óvoda 1.169.000,- Ft-ra,, a Széchenyi István Ált. Iskola 215.000,- Ft-ra és a Czövek Erna Zeneiskola 1.350.000,- Ft-ra, az Általános Iskola Napraforgó tagozata (Petőfi u.) 508.000,- Ft-ra nyújt be pályázatot, melyet kötelező eszközfejlesztésre fordít majd. Az általános iskola könyvtárfejlesztésre még 3 millió Ft-ot, a zeneiskola 225.000,- Ft-ot pályáz. 180-183/2005.(IX.13.)


Haszonbérlet

Közélet

2005-11-01

A Budakeszi külterület 067/15., 067/18, 079/20, 079/23, 079/24, 079/25. hrsz-ú termőföld ingatlanok haszonbérbe adására „Farkashegy” jeligével kiírt nyilvános, kétfordulós pályázatot Mándoki János (Kert utca 30.) nyerte 1,-Ft/m2/év haszonbérleti díj megfizetésére mellett. A szerződéskötésnek október 20-ig kell megtörténnie. 175/2005.(IX.13.)


Belső ellenőri vizsgálat az önkormányzat pályázati részvételéről

Közélet

2005-11-01

Az önkormányzat és intézményei 2004-ben közel 2,4 mdFt elnyerését célzó pályázatot adtak be, szinte mind központi költségvetési forrásokra. Ezek között volt a vesztes iskolaépítési pályázat is. Emellett mindössze 97 mFt pályázati bevételről számol be a vizsgálat. A legeredményesebben a Művelődési Ház, az általános iskola és a Nagy Sándor Gimnázium pályáztak. 171/2005.(IX.13.)Vissza a főoldalra