Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Zajtérkép

Közélet

2005-11-01

Kormányrendelet kötelezi az önkormányzatokat zajtérkép készítésére, melyet ötévente felülvizsgálnak és intézkedési tervet készítenek a zaj elleni védelmet biztosító műszaki, szervezési, településrendezési intézkedésekről. Budapest és vonzáskörzete önkormányzatainak ez irányú együttműködési megállapodását a testület jóváhagyta. 195/2005.(IX.13.)


Gyerekek és szülők festik az óvoda kerítését

Közélet

2005-11-01

Egy agilis anyukának köszönhetően idén az önkormányzati fenntartású budakeszi Szivárvány Óvodában nemcsak külső, hanem belső változások is megkezdődtek.


A Széchenyi utcának elege van az átmenő forgalomból

Közélet

2005-10-01

A Széchenyi utcai lakók több hónapja tartó huza-vona után abban a tudatban érkeztek a 2005. szeptember 13-i testületi ülésre, hogy ügyükkel a képviselők foglalkozni fognak és megtekintik a bizonyítékaikat, azokat a filmfelvételeket, amiket az utca forgalmáról készítettek.

Megvásárolható az önkormányzat döntése?

Közélet

2005-10-01

Farkas Gyula polgármester a Budakeszi Iránytű szeptemberi számának 4. oldalán egy olvasónk felvetése alapján készített cikkünket idézte napirend előtt a 2005. szeptember 13-i testületi ülésen. A cikk azt kifogásolta, hogy az önkormányzat szerződésben vállalt kötelezettséget arra, hogy ha a Tavasz lakópark tulajdonosa közérdekű kötelezettségvállalásként 4,8 mFt-ot befizet az önkormányzat számlájára, 2004. október 5-én az új HÉSZ-ben megszavazzák számára a telkenként két lakás helyett 6 lakás építését.

Üzleti összefonódás a Szőlőkertben - alpolgármester a felügyelő bizottságában

Közélet

2005-10-01

Bechtold Gábor bejelentette, hogy szeptember első napjaiban megkezdődött az elkerülő út építése, de engedély nélkül. E jogsértésre azonban eddig a helyben illetékes hatóságok egyike sem tett olyan lépést, amely az illegális tevékenység beszüntetését eredményezte volna. „Vajon a polgármesteri hivatal miért nem lép, amikor a város területén nagy jelentőségű beruházást végeznek illegálisan?!”

Még egyszer…MEGVÁSÁROLHATÓ-E A TESTÜLET DÖNTÉSE?

Közélet

2005-10-01

A fenti címmel szeptemberi lapszámunk 4. oldalán megjelent írásunkban felvetett problémában Farkas Gyula polgármester egy furcsa logika alapján e lap főszerkesztőjét vonta felelősségre a pátyi úti Tavasz lakóparknál kialakult helyzet miatt az önkormányzat lapjának 3. oldalán. Mivel okom van azt feltételezni, hogy Polgármester úr tévesen ítéli meg a helyzetet, idéznék abból a szerződésből, amit ő maga írt alá. A szerződés nyilvános, tehát bárki betekintést kérhet a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodáján csakúgy, mint a Helyi Építési Szabályzatba.

Útlezárás

Közélet

2005-10-01

A Budakeszi Fő utcájának forgalma minden eddigit felülmúlóan megnőtt. A fővárosba munkahelyre, iskolába igyekvők a Fő utcai dugót igyekeznek elkerülni, s menekülő útvonalnak használják az azzal párhuzamos, szűk utcákat. Pedig a sok helyen balesetveszélyes járda miatt még a babakocsik is az úttestre szorulnak.

Újabb területtel próbálkozik a TESCO

Közélet

2005-10-01

Lendvay Endre alpolgármester arról tájékoztatta a testületet, hogy egy olyan megkeresés van a birtokában a TESCO-tól, mely szerint a Szőlőskert és a Barackos után a Meggyes-Darányiban létesítene áruházat. Az alpolgármester a megkeresést a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsághoz továbbította.

Földmunkák a Szőlőskertben, az elkerülő út nyomvonalán

Közélet

2005-10-01

Majorné dr. Stahácz Éva jegyző arról tájékoztatta a testületet, hogy öt nappal korábban a mezőőr bejelentéséből szereztek tudomást a munkálatokról. Másnap bejárást tartottak és megállapították, hogy építéshatósági feladatkörbe tartozó munka nem történt. Bejelentette, hogy minden szerdán újabb bejárásra kerül majd sor, melyen Somlóvári Józsefné tanácsnok, Rohonczi Lajos , a Gamesz vezetője és a hivatal egy képviselője vesz majd részt.

Változtatási tilalom elrendelése

Közélet

2005-10-01

Változtatási tilalmat rendeltek el a Székely köz, a Székely u., a Kalmár u. és a Makkosi út által körülhatárolt tömbre. A Makkosmáriai Szabályozási Terv elkészítése késik, ezért itt jelenleg az OTÉK szabályai az irányadók. Az OTÉK 20% beépítést engedélyezne, míg a készülő Makkosi szabályozási terv csak 15%-ot. A túlépítettséget megelőzendő a Makkosi SZT hatályba lépéséig változtatási tilalmat rendeltek el.


Vissza a főoldalra