Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A Híd Családsegítő vezetője irányítja átmenetileg a Gondozási Központot

Közélet

2005-05-01

A Gondozási Központ vezetői álláshelyére kiírt pályázatot megfelelő pályázó hiányában, zárt ülésen a KT eredménytelennek nyilvánította és Koncz Gertrúdot, a Híd Családsegítő Szolgálat vezetőjét bízta meg 2005. 03.01.-től 0705.-ig külön díjazás ellenében e feladatok ellátásával.  37/2005.(II.15.)


Kitüntetésekről döntöttek

Közélet

2005-05-01

A KT zárt ülésen ítélte oda a Rojtos Együttesnek és Molnár Gergely bűvésznek a Budakesziért Emlékérmet, Bayer Bálintnak az Ifjúsági Díjat, melyet a március 15-i önkormányzati ünnepségen adtak át az Erkel Ferenc Művelődési Központban.  36/2005.(II.15.)


Elbocsátják a fogászati röntgenasszisztenst

Közélet

2005-05-01

A fogorvosok átvállalták ugyan az önkormányzattól a felújításra szoruló röntgengép üzemeltetését, de a fogászati asszisztens bérét már nem tudták kigazdálkodni.

A Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet felajánlja laboratóriumát a háziorvosoknak

Közélet

2005-05-01

Az elmúlt 50 évben a János Kórház biztosította ezt a szolgáltatást Budakeszinek.

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót fogadott el az önkormányzat.

Közélet

2005-05-01

A jelenlegi intézményrendszer (Híd Családsegítő Szolgálat, a Támasz Gondozó Intézet és az Idősek Napközi Otthona) működőképességének megőrzése és a helyi intézmények akadálymentesítése a cél. Hároméves távlatban még mindig az akadálymentesítés a feladat a pszichiátriai és szenvedélybeteg-gondozás, az utcai szociális munka elindítása, nappali melegedő és idősek átmeneti otthonának létrehozása mellett. 2009-re éjjeli menedékhely létrehozása a cél.33/2005.(II.15.)


Lényegi módosítás az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában

Közélet

2005-05-01

Az önkormányzat számos módosítást hajtott végre szervezeti és működési szabályzatán, melyek egy kivételtől eltekintve lényeges változtatást nem jelentenek az eddig kialakult helyzethez képest. Az elmúlt 15 évben a minisztériumi feladatellátást is leképezve általában az Oktatási és Kulturális Bizottság végezte az önkormányzat lapjával, a Budakeszi Hírmondóval kapcsolatos testületi döntések előkészítését. A rendeletmódosítás most elveszi ezt a feladatot a bizottságtól.


Felfüggesztett bizottsági ülés

Közélet

2005-05-01

Az Oktatási és Kulturális Bizottság (OKB) 2005. április 5-i ülésén mind a hét tagja jelenlétében, hat igen szavazattal az ülés felfüggesztéséről döntött. A döntés két napirendi pont eredményes megtárgyalása után, majd a bizottság munkájában soha nem tapasztalt éles szóváltások nyomán született meg. A vita a jelen lévő aljegyző törvényességi észrevétele miatt robbant ki, mivel egy eddig nem megfelelően kommunikált önkormányzati szmszmódosítás következményeként az eddig illetékes bizottság 14 év után már nem láthatja el a szakmai felügyeletet a az önkormányzat lapja, a Budakeszi Hírmondó felett.  A felmerült kérdések többségére az aljegyző asszony helyben nem kívánt válaszolni, állásfoglalását 15 napon belül, írás ígérte.


Vízió egy tanuszodáról

Közélet

2005-05-01

A 2005. február 15-i testületi ülésen Lendvay Endre alpolgármester előző napi egyeztetéséről számolt be a Nemzeti Sporthivatallal, ahol egy tanuszoda létesítését helyezték kilátásba négy településsel egy „csomagban” (Abony, Gyál, Szob és Budakeszi).

Évi kétmillió a most alakuló polgárőrségnek

Közélet

2005-05-01

Asztalos Gyuláné képviselő a Városfejlesztő Egyesületből (elnök Kulcsár András) létrejövő polgárőrség alakuló közgyűlésére hívta fel a figyelmet. Mint arról márciusi lapszámunkban már beszámoltunk, a Képviselő-testület már december 14-i ülésén jóváhagyta azt a megállapodást, amelynek keretében az önkormányzat évente, az elmúlt 15 évre visszatekintve rekord összeggel, kétmillió forinttal támogatja a Városfejlesztő Egyesületből Karvaly Nándor elnökletével alakuló polgárőrséget, melyet az anyagi támogatás mellett szolgálati helyiséggel, MATÁV-vonallal és 50%-os súlyadókedvezménnyel is támogat az önkormányzat.

Ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét kezdeményezi Budakeszi

Közélet

2005-05-01

A KT igényt nyújtott be a Kincstári Vagyonigazgatósághoz (KVI) a 25/4 hrsz-ú ingatlanra „csapadékvíz elvezetés” önkormányzati feladatra hivatkozva, vagyongazdálkodási céllal. 29/2005.(II.15.)


Vissza a főoldalra