Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Mégis kifizeti az önkormányzat a Mezei Mária-ház kapujának javítását.

Közélet

2005-05-01

Mint arról márciusi lapszámunkban már beszámoltunk, a Mezei Mária-házat az előző önkormányzati ciklusban Lelbach János, a neves magyar színésznő férje az önkormányzatnak ajándékozta azzal a feltétellel, hogy a Metodista Egyház Idősek Otthonában elhelyezést biztosít a számára.


Két újabb testvérvárosunk is lesz az idén

Közélet

2005-05-01

A KT elfogadta a 2005. évi külügyi tervét. Eszerint az önkormányzat testvérvárosi megállapodás aláírását tervezi Ipolybaloggal (Felvidék) és a németországi Lich-hel.


Éveken át tévesen számlázott az önkormányzat a Prohászkának

Közélet

2005-05-01

2004 szeptemberétől a Gamesz helyett a Pensio 17 Kft. működteti az önkormányzati konyhákat. Az átállásnál derült ki, hogy a Gamesz éveken át úgy számlázta az ebédet a Prohászkának, mintha önkormányzati intézmény lenne.


Házirendeket hagytak jóvá

Közélet

2005-05-01

Jóváhagyták a Czövek Erna Zeneiskola és a Nagy Sándor József Gimnázium házirendjét. 27/2005.(II.15.) és 28/2005.(II.15.)


Nem hozott újat a vagyongazdálkodási koncepció

Közélet

2005-05-01

A KT a 2005-2015 közötti időszakra vagyongazdálkodási koncepciót fogadott el. Eszerint Budakeszi vagyona 2004. december 31-én 8,8 mdFt, az ingatlanvagyon könyv szerinti értéke mintegy 8,3 mdFt volt. A törzsvagyon körébe tartozó közterületek, középületek állapota állandóan romlik, értékük csökken.

Folyósíthatók egyes segélykeretek

Közélet

2005-05-01

A KT februártól havi 200 eFt összeget biztosít rendkívüli szociális támogatásokra az év során a pénzügyi keretek zárolása esetén is. 22/2005.(II.15.)


Régiós szelektív hulladékgyűjtés

Közélet

2005-05-01

Budakeszi csatlakozik a Polgárdi vezetésével létrejött Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Konzorcium szelektív hulladékgyűjtési programjához.


Új ünnepünk az Emlékezés Napja

Közélet

2005-05-01

A nemzeti, városi és egyéb ünnepek méltó megünnepléséről és a közterületek fellobogózásáról szóló rendelet módosításával az önkormányzat a Német Kisebbségi Önkormányzat javaslatára az „Egyéb” ünnepek közé felvette „Emlékezés Napja” néven március 19-ét, mivel 1946-ban ezen a napon kezdődött a német nemzetiség kitelepítése Budakeszin. 8/2005.


Budakeszi hulladékgazdálkodási terve

Közélet

2005-05-01

Budakeszi 1999 óta tagja a Dél-Budakörnyéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulásnak (DBTÖT), amely régiós hulladékgazdálkodási tervével kapcsolódik az Országos Hulladékgazdálkodási Tervhez. A DBTÖT megbízásából az Öko Rt. elkészítette a társulás településeinek, így Budakeszinek is a hulladékgazdálkodási tervét.


Vissza a főoldalra